Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 5:17:16 πμ
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009 03:57

Ποιός είναι ο ΕΛΓΑ και πως στηρίζει τους αγροτοκτηνοτρόφους

Ο αγροτικός κόσμος στην καθημερινότητά του όσο αφορά  την διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τα οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιλύσει. Στην διαδικασία της επίλυσης αυτών των προβλημάτων υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι πέραν των δυνάμεών του, (εξωγενείς παράγοντες) με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας οργανισμός που να δίνει οικονομική λύση  σ’ αυτά. Αυτός ο οργανισμός είναι ο ΕΛ.Γ.Α.(Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) υπό την επιστασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Ο ΕΛ.Γ.Α ασφαλίζει την Φυτική παραγωγή (όχι το φυτικό κεφάλαιο) και το Ζωικό κεφάλαιο. Συγχρόνως, βέβαια, υφίσταται  και η ενεργητική προστασία, όπως και η Πολιτική Σχεδίαση Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α). Παρακάτω θ’ αναφερθούν τι ακριβώς ασφαλίζει ο ΕΛ.Γ.Α και σε ποιες περιόδους.
-  Την φυτική παραγωγή την ασφαλίζει από:
παγετό, χαλάζι πλημμύρα, ανεμοθύελλα, υπερβολικές και άκαιρες βροχοπτώσεις, καύσωνα χιόνι, θάλασσα αρκούδα, αγριογούρουνο. Από αυτές τις ζημιές καλύπτονται μόνο οι άμεσες. Δεν καλύπτονται όσες επιδρούν μειωτικά στην παραγωγή επόμενων χρόνων όντες αυτές που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια.
Στην περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής, γίνεται αναγγελία της ζημιάς από τον Αντ/τη του  ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε  48 ώρες και δίνεται  περιθώριο 12 ημερών στους  πληγέντες
παραγωγούς να δηλώσουν την ζημιά στον Αντ/τη. Οι παραγωγοί  πληρώνουν ασφάλιστρο,
που στις αροτραίες καλλιέργειες  (βαμβάκι, σιτηρά κ.λ.π.) είναι 1 ευρώ το στρέμμα, ενώ για τις δενδρώδεις είναι 0,1 ευρώ το δένδρο.
Η χρονική κάλυψη των ζημιών αναφέρονται στον πίνακα:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                                                  

- Το Ζωικό κεφάλαιο το ασφαλίζει από:
_ Φυσικά αίτια (χαλάζι, χιόνι, υπερβολικό ψύχος,  ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνα,     κεραυνό)
_  άγρια ζώα (λύκος αρκούδα και άγρια αδέσποτα σκυλιά)
_ από ορισμένες ασθένειες και παθήσεις (μόνο βοοειδή, αιγοπρόβατα, κουνέλια, λαγοί,   μελισσοσμήνη και τα μόνοπλα (άλογα κ.λ.π.).
Θ’ αναφερθούν με λεπτομέρειες η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου σ’ επόμενο φύλλο   σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του κανονισμού τον Οκτώβριο του 2008.
Όπως προαναφέραμε υπάρχει και η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ δηλ.εκτός από τις αποζημιώσεις ο ΕΛ.Γ.Α εφαρμόζει και προγράμματα πρόληψης ζημιών, που είναι:
1. Αντιπαγετική προστασία με μεγάλους ανεμιστήρες, οι οποίοι κινούνται με γεννήτριες (εφαρμόζεται κυρίως για εσπεριδοειδή).
2. Ανταχαλαζική προστασία με:
α) αεροπλάνα που ψεκάζουν με ιωδιούχο άργυρο τα χαλαζοφόρα σύννεφα, με στόχο είτε   το χαλάζι να  διαλυθεί τελείως είτε να πέσει σε μικρότερο μέγεθος.
β)  κανόνια ηχοβολής
γ) επιδοτούμενα από τον ΕΛ.Γ.Α  αντιχαλαζικά δίχτυα για διάφορες καλλιέργειες   (αμπέλια, ακτινίδια, αχλάδια, μήλα κ.λ.π.)  θ’ αναφερθούμε με λεπτομέρειες σ’  επόμενο φύλλο.
Η Πολιτική Σχεδίαση Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) καλύπτει όσα δεν καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α.  π.χ. καλύπτει και το  φυτικό κεφάλαιο, όπως και το πάγιο κεφάλαιο (π.χ. γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ) αλλά και ασθένειες παθήσεις.
Η Π.Σ.Ε.Α ενώ είναι αντικείμενο που το αντιμετωπίζει ο ΕΛ.Γ.Α , διαχωρίζεται από το κυρίως αντικείμενο του ΕΛ.Γ.Α. για να γίνεται κατανοητό περί τίνος πρόκειται (δηλ. ΕΛ.Γ.Α ή  Π.Σ.Ε.Α).
Δύο ακόμη διαφορές του ΕΛ.Γ.Α. και της Π.Σ.Ε.Α. είναι ότι:
1. Για να καλυφθεί μια ζημιά από την Π.Σ.Ε.Α. απαιτείται έγκριση από την Ε.Ε., ενώ για όσα ασφαλίζει ο ΕΛ.Γ.Α ,εφόσον καλύπτονται, δεν απαιτείται έγκριση από πουθενά.
2. Η ζημιά στην Π.Σ.Ε.Α πρέπει να αφορά όλο τον νομό, ενώ στον ΕΛ.Γ.Α. αν έχει δηλωθεί μόνο ένα κτήμα στην περιοχή, αυτό καλύπτεται εφόσον έχει ζημιά μεγαλύτερη από τα καθορισμένα ποσοστά (π.χ. 20% για τους περισσότερους κινδύνους).
Ελπίζω με την παρέμβασή μου αυτή να συμβάλλω  στην ενημέρωση των αγροτοκτηνοτρόφων μας  και  να απαντηθούν πολλά από τα ερωτήματα  που τους βασανίζουν και  ταλανίζουν τον  κλάδο τους. Είναι επιτακτική ανάγκη  να  διαφυλάξουμε σαν  « κόρη οφθαλμού » τον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, για να επιτρέπεται  να καυχιόμαστε  ότι έχουμε μια  «βαριά βιομηχανία» στον Ελλαδικό χώρο.