Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024, 6:02:43 μμ
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009 14:07

Πριμ ποιότητας στο σκληρό σιτάρι

Στα 8 κιλά ανά στρέμμα πιστοποιημένων σπόρων καθορίστηκε η ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι καλλιεργητές σκληρού σίτου ανά στρέμμα προκειμένου να εισπράξουν την ενίσχυση του ποιοτικού παρακρατήματος για την περίοδο 2009/10. Όπως δήλωσε η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή «θα προχωρήσουμε σταδιακά από το επόμενο έτος στην αύξηση της ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου, ώστε να προσαρμοσθούν ομαλά οι σιτοκαλλιεργητές στις νέες απαιτήσεις σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς και τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις».


Απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε το στοίχημα της ποιότητας είναι η φερεγγυότητα των συστημάτων πιστοποίησης που διενεργούνται από υπεύθυνους οργανισμούς, με πλήρη διαφάνεια και αξιοπιστία.