Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021, 10:10:12 μμ
etpa
Πέμπτη, 26 Μαϊος 2011 14:09

Ρύθμιση χρεών κτηνοτρόφων

Συντάκτης:
Ate
Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ.2/3203/0025/28-03-2011 απόφαση του Υφυπουρ-γού  Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄820 ) προβλέπονται διατάξεις υπαγωγής των κτηνοτρόφων που έλαβαν δάνεια, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε καθεστώς ρύθμισης των δανειακών τους οφειλών.
Επισημαίνεται ότι οι  ενδιαφερόμενοι  κτηνοτρόφοι – δανειολήπτες  θα πρέπει μέχρι τις 27-05-2011να υποβάλλουν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά τους  στα πιστωτικά ιδρύματα  και ως εκ τούτου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους Κτηνιατρικά Κέντρα, προκειμένου να τους χορηγηθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις.