Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024, 12:47:27 μμ
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014 19:14

Σε σταυροδρόμι οι επιδοτήσεις για 260.000 αγρότες

oga
Με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ακόμη και με κατασχέσεις των κοινοτικών επιδοτήσεων, κινδυνεύουν περισσότεροι από 260.000 αγρότες, σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση των χρεών που έχουν προς τον ΟΓΑ.Σύμφωνα με εγκύκλιο του ασφαλιστικού οργανισμού, εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται τα πρώτα ειδοποιητήρια στους αγρότες για να ρυθμίσουν άμεσα τα χρέη τους.
Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προβλέπεται σε σχετική ρύθμιση που είχε συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγκαστικών εισπράξεων μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ενώ από τον ερχόμενο Ιούλιο θα ξεκινήσει και ο συμψηφισμός κοινοτικών επιδοτήσεων με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΓΑ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περισσότεροι από 260.000 αγρότες δεν πληρώνουν σήμερα τις εισφορές τους στον ΟΓΑ και το συνολικό οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ σε ρύθμιση του Ταμείου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί περίπου 30.000 αγρότες.

«Πράσινο» φως
Το σύνολο των κοινοτικών επιδοτήσεων για φέτος υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ οπότε το 40% των χρημάτων κινδυνεύει να δεσμευτεί υπέρ ΟΓΑ εάν οι αγρότες δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Είναι η πρώτη φορά που ανάβει το «πράσινο φως» για να παρακρατηθούν ποσά απευθείας από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος ώστε να υιοθετηθεί ο συμψηφισμός των επιδοτήσεων και με άλλες οφειλές αγροτών προς το Δημόσιο ή και προς τις τράπεζες.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που ξεκινούν από τα 500 ευρώ, ενώ η μηνιαία δόση ορίζεται από 20 έως 200 ευρώ. Εάν ο οφειλέτης δεν μπει στη ρύθμιση χρέη άνω των 5.000 ευρώ διαβιβάζεται στο ΚΕΑΟ και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης -και εφόσον τηρούνται οι όροι- εάν ζητηθεί ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός μήνα. Στο πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνεται η ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση, καθώς και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής.

Τελευταία ευκαιρία
Τα δικαιολογητικά και οι δόσεις για να μην ξεκινήσουν οι κατασχέσεις
Οι αγροτες μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στον ΟΓΑ καταβάλλοντας το ποσό σε 12 δόσεις, μέσω της Πάγιας ρύθμισης, ή μέσω της «Νέας Αρχής», η οποία «τρέχει» από το καλοκαίρι. Αρχικά οι ισόποσες μηνιαίες δόσεις ήταν έως 46, επειδή όμως η καθυστερημένη ένταξη στη ρύθμιση μειώνει ανάλογα τον αριθμό δόσεων, όποιος ενταχθεί σήμερα δικαιούται έως 38 δόσεις.
Η καταβολή της πρώτης δόσης με την «Νέα Αρχή» θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός επτά εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση. Οι υπολειπόμενες καταβάλλονται στο τέλος κάθε επόμενου μήνα. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας μόνο δόσης. Η καταβολή της όμως πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση 15%.
Μαζί με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ υπεύθυνη δήλωση όπου όταν η οφειλή είναι έως και 10.000 ευρώ, θα αναφέρονται:
• Η αδυναμία εξόφλησης τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις.
• Οτι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα.
Οταν η συνολική οφειλή είναι πάνω από 10.000 ευρώ, στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του σε ασφαλιστικά ταμεία, άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.
Το δικαίωμα της ρύθμισης «Νέα Αρχή» χάνεται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των χρεών του και δεν καταβάλει εμπρόθεσμα όπως προβλέπεται τις δόσεις και έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Ακολουθούν οι κατασχέσεις για συμψηφισμό των χρεών.