Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, 3:20:06 πμ
Δευτέρα, 12 Μαϊος 2008 04:04

Στα 75 ευρώ/στρέμμα η επιδότηση για το βαμβάκι

Όπως είναι γνωστό η νέα πρόταση σχετικά με το καθεστώς για το βαμβάκι ξεκίνησε από την απόφαση του Ε. Δικαστηρίου με την οποία ακυρώθηκε η μεταρρύθμιση που είχε αποφασιστεί το 2004 από το Συμβούλιο. Στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια ο κ. Γκλαβάκης  επεσήμανε ότι "τα τελευταία χρόνια  παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής βαμβακιού κατά 20% στην Ελλάδα και κατά 50% στην Ισπανία, ενώ οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 11% στην Ελλάδα και κατά 25% στην Ισπανία.
 Επομένως ήταν αναπόφευκτο να επιδιώξουμε τη λήψη μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της κοινοτικής βαμβακοκαλλιέργειας, σε συνεργασία με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τους αγροτικούς φορείς της Ελλάδας."
Συγκεκριμένα στην  έκθεσή του ο κ. Γκλαβάκης αναφέρει ότι:
1. Bασικός  στόχος είναι να διατηρηθούν ακέραιες οι κοινοτικές  εισροές που έχει η Ελλάδα, υπολογίζοντας την πιθανή μελλοντική μείωση των καλλιεργουμένων εκτάσεων.  Γι' αυτό προτείναμε την μείωση των εκτάσεων, με αντίστοιχη προσαρμογή της συνδεδεμένης ενίσχυσης ανά στρέμμα στα 75 ευρώ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η νέα έκταση δεν αποτελεί πλαφόν, η υπέρβαση του οποίου θα  συνεπάγεται επιβολή ποινών. Αντίθετα είναι ένας τρόπος να εξασφαλιστούν οι σημερινές συνολικές ενισχύσεις του τομέα. Πιστεύουμε μάλιστα ότι η προτεινόμενη αύξηση των ενισχύσεων θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για τη διατήρηση της καλλιέργειας
2. Προτείνεται η δημιουργία "Εθνικού Φακέλου",  μέσω του οποίου δίδεται η δυνατότητα χρηματοδότησης συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων του τομέα του βαμβακιού. Δράσεις που θα χρηματοδοτούνται από τον εθνικό φάκελο, με επιλογή του κράτους μέλους, θα μπορούν να είναι η έρευνα για τη δημιουργία ποικιλιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον που να επιτρέπουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων και μικρότερη χρήση φυτοφαρμάκων, δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, χορήγηση πριμ ποιότητας και εκσυγχρονισμός των εκκοκκιστηρίων.
3. Τέλος εξασφαλίζεται η διάρκεια του νέου καθεστώτος μέχρι το 2013, χωρίς την ανάγκη αναθεωρήσεων νωρίτερα, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος κανονισμός, ώστε οι παραγωγοί να έχουν ένα σταθερό κανονιστικό περιβάλλον με διάρκεια  τουλάχιστον μιας πενταετίας.
Mετά το τέλος των εργασιών της Ολομέλειας ο κ. Γκλαβάκης δήλωσε:  "αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας  της έκθεσης μου, που ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των Ελλήνων βαμβακοπαραγωγών και των συνεταιριστικών οργανώσεων. Πιστεύω ότι  εξασφαλίζεται η διατήρηση ενός ανθηρού  κλάδου βαμβακοκαλλιέργειας στη χώρα μας  και δίδεται προοπτική για το μέλλον. Οι  Έλληνες βαμβακοκαλλιεργητές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι όταν αγωνιζόμαστε με επιχειρήματα μπορούμε να εξασφαλίζουμε τα συμφέροντά τους."