Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021, 10:33:08 πμ
etpa
Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2010 14:37

Στο πλευρό των αγροτών η Αγροτική Τράπεζα

Συντάκτης:

«Η ΑΤΕbank συνδέεται με παραδοσιακούς δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους αγρότες που αποτελούν την πιο ευπαθή κοινωνική ομάδα, καθώς και με τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τις Επιχειρήσεις τους. Οι άρρηκτες αυτές συναλλακτικές σχέσεις συνέβαλαν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση πολύμορφων προβλημάτων,  που οδήγησε στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των παραγωγών και του εισοδήματός τους αλλά και στην πρόοδο της αγροτικής και της εθνικής οικονομίας γενικότερα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΤΕ.


«Είναι ευνόητο ότι η τρέχουσα δυσχερής οικονομική συγκυρία και ο αγώνας επιβίωσης των παραδοσιακών αυτών φορέων της αγροτικής οικονομίας, επιβάλλει νέες δράσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν τους αγρότες, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις τους, θα συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση και στην μελλοντική βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και της χώρας γενικότερα.
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με ευθύνη και κατανόηση για την ευπαθή αυτή κατηγορία πελατών της, ανακοινώνει ότι θα εξετάσει με ευρύτητα και θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που της παρέχεται μέσα από τα υφιστάμενα πλαίσια, τις διαδικασίες και τους κανόνες του ανταγωνισμού είτε για χορήγηση δανείων ή την αύξηση των ορίων χρηματοδότησης, είτε για την παροχή διευκολύνσεων αποπληρωμής των οφειλών των αγροτών και των συνεταιριστικών οργανώσεων και των επιχειρήσεών τους.
Επίσης, η ΑΤΕbank, με επίγνωση του ρόλου της στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και στην αντιμετώπιση συσσωρευμένων προβλημάτων ρευστότητας ως απόρροιας της γνωστής οικονομικής κρίσης στην αγορά, θα εξετάζει με ευρύτητα και  με τραπεζικά κριτήρια και στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών και εποπτικών αρχών αιτήματα πελατών της μικρομεσαίων επιχειρήσεων είτε για νέα δανειοδότηση ή ανανέωση υφιστάμενων ορίων είτε για αναδιαρθρώσεις ή διευκολύνσεις αποπληρωμής δανείων ή πιστώσεων».