Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024, 9:28:30 πμ
Κυριακή, 15 Απριλίου 2012 23:33

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για συμμετοχή των ενδιαφέρων παραγωγών  στην δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Καπνού» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις » του ΠΑΑ 2007-2013. Σύμφωνα με αυτή   δικαιούχοι   μπορεί να κριθούν   φυσικά & νομικά πρόσωπα που  πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:
1. Επαγγελματίες Αγρότες.
2. Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι :
➢ Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους τουλάχιστον το 35% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος από την αγροτική τους δραστηριότητα ή
➢    Είναι νομικά πρόσωπα  που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος από την αγροτική τους δραστηριότητα.
• Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά.
•  Να έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές   παρέμβασης
• Να εντάσσουν την καλλιέργεια καπνού στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Αιτήσεις ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στα ΚΕΠΠΥΕΛ  και στις Ε.Α.Σ  από 09/04/2012 έως και 25/05/2012  και 16/07/2012 έως και 31/08/2012.
Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν   ειδικό έντυπο αίτησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος   πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έντυπο αυτό της  αίτησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  διατίθεται από τις ανωτέρω υπηρεσίες υποδοχής των αιτήσεων με χρήση μόνο του ΑΦΜ.
Για περισσότερες πληροφορίες  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής   της Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής -Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, Τηλ. 2341350120,23410350118, 23410350170   και στις ηλ. δ/νσεις του ΥΠΑΑΤ  www.minagric.gr    &  www.agrotikianaptixi.gr.