Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, 1:39:09 μμ
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2007 05:13

Θεοφύλακτος Παγλαρίδης : Το τέταρτο πακέτο και το κόστος της άγνοιας και αδιαφορίας

Την εγρήγορση των δημάρχων και του Νομάρχη στην εκπόνηση μελετών ώστε να ενταχθούν στο Δ’ κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης συνέστησε ο νέος υπουργός Μακεδονίας – Θράκης Μαργαρίτης Τζίμας στην εθιμοτυπική επίσκεψή του στο Κιλκίς άμα τη αναλήψει τω καθηκόντων του.

Η γενικόλογη προτροπή του Υπουργού είναι άνευ αντικειμένου καθώς η κυβέρνησή του ακόμα δεν έχει καταλήξει στους γενικούς άξονες και στις περιφερειακές πολιτικές του εν λόγω πακέτου και το σημαντικότερο: είναι άγνωστο ακόμα ποια έργα είναι επιλέξιμα – συμβατά ώστε αναλόγως να κινηθούν οι δήμαρχοι και ο Νομάρχης για να ελπίζουν πως οι μελέτες τους θα ενταχθούν – χρηματοδοτηθούν από το Δ’ Κ.Π.Σ. Δοθέντος ότι οι μελέτες κοστίζουν.
Εν τω μεταξύ και ως Κιλκίς η προετοιμασία μας ενόψει της εφαρμογής του Δ’Κ.Π.Σ. από το 2009 είναι ανάλογη της κυβερνητικής. Σε μερικούς μήνες υποτίθεται ότι θα ενταχθούν έργα ώστε από το 2009 κάποια από αυτά να κατασκευάζονται. Και η μεν κυβέρνηση ακόμα δεν έπραξε τα αναλογούντα σε αυτήν, η δε Νομαρχία, αλλά και οι δήμοι καθεύδουν αναμένοντας «δειλοί και άβουλοι» κατά πως θέλει ο ποιητής το μοιραίο. Να τρέχουμε δηλαδή τελευταία στιγμή με προγραμματική συνταγή «Άρτζι μπούρτζι και λουλάς» και παρακαλώντας τους καλούς υπουργούς και υφυπουργούς μας μπας και φιλοτιμηθεί το κράτος να στείλει τμήμα του αναλογούντος μεριδίου στο κατά τα άλλα ηρωικόν Κιλκίς.
Είναι τραγικό αλλά λίγους μήνες πριν ενταχθούν έργα στα προγράμματα του Δ’ .Κ.Π.Σ. στο ν. Κιλκίς δεν έχει οργανωθεί ακόμα ούτε μια σύσκεψη, δεν έχει αναπτυχθεί ο απλούστερος διάλογος για τις αναπτυξιακές επιλογές μας.
Μια δυο φορές που τόλμησαν ή θυμήθηκαν νομαρχιακοί σύμβουλοι της μειοψηφίας να θέσουν το σχετικό αίτημα η απάντηση του Νομάρχη ήταν στερεότυπη: Είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουν καθοριστεί οι κυβερνητικοί άξονες.
Και ουδείς εκ των συμβούλων δεν έψεξε τον κ. Μπαλάσκα επισημαίνοντας το αυτονόητο. Ας συμφωνήσουμε, αφού συζητήσουμε, εμείς για τις δικές μας αναπτυξιακές επιλογές. Ας ιεραρχήσουμε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες έργων και όταν η κυβέρνηση δεήσει να πράξει το καθήκον της τουλάχιστον να είμαστε έτοιμοι, Διότι μόνο οι τυφλοί παραβλέπουν πως δεν θα υπάρξει χρόνος.
Παρακολουθώ την αναπτυξιακή πορεία του νομού από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Παρακολούθησα και συμμετείχα σε δεκάδες συσκέψεις δεκάδων νομαρχών και δημάρχων για την προετοιμασία, την εφαρμογή και εξειδίκευση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Μετά λόγου γνώσεως λοιπόν γράφω και υπογράφω πως είναι η πρώτη φορά που ενόψει Κ.Π.Σ. συμβαίνει στο ν. Κιλκίς να μην νοιάζεται κανείς, να μην αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κανείς, λες και ο τόπος αυτός διοικείται από κάποιους δοτούς και αραχτούς της εξουσίας.
Κι αν το κόστος το πλήρωναν οι ίδιοι θα ήταν μικρό το κακό.
Εννιακόσιες χιλιάδες – και μην αποδειχθούν πολλαπλάσιες- θα κοστίσει στους Κιλκισιώτες η ανόητη καθυστέρηση της έναρξης κατασκευής του κτηρίου του ΤΕΙ. Επί εννιά μήνες το κράτος και η κυβέρνηση κωλυσιεργούσαν και οι νομαρχιακοί μας άρχοντες δεν είχαν το στοιχειώδες πολιτικό κουράγιο αν όχι να καταγγείλουν, τουλάχιστον να διαμαρτυρηθούν. Δειλοί και άβουλοι και προπάντων υπάκουοι στις εξηγήσεις των ανόητων γραφειοκρατών και πολιτικών.
Μέχρι που ήρθε ο λογαριασμός. Και δεν θα είναι ο μοναδικός. Όσο κράτος και εξουσία θα έχουν η αδράνεια και η αδιαφορία.