Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, 9:37:49 μμ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008 04:29

Εδώ και στην Αφρική

Πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια επαρχία του Τσαντ για να κατασκευάσει ένα Δικαστικό Μέγαρο; Ναι, στο Τσαντ των 400 δολαρίων κατά κεφαλή ΑΕΠ. Πέντε χρόνια; Οχτώ δέκα;
Εμείς στο Κιλκίς της Ελλάδας των κοντά 30.000 δολαρίων κατά κεφαλή ΑΕΠ από το 1990 «πολεμάμε» κι ακόμα δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ούτε το οικόπεδο του Δικαστικού.

Στο Τόγκο των 350 δολαρίων κατά κεφαλή ΑΕΠ πόσα χρόνια θα χρειαζόταν για να κατασκευάσουν μια νέα πτέρυγα σε νοσοκομείο μιας επαρχιακής πόλης; Πέντε, οχτώ, δέκα;
Εμείς στο Κιλκίς από το 1993 το παλεύουμε και συνολικά θα χρειαστούμε κοντά 15-16  χρόνια για να το λειτουργήσουμε.
Επειδή η Γεωγραφία επιμένει πως εδώ δεν είναι Αφρική, αλλά Ευρώπη, μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως μας θεωρούν εμάς τους Κιλκισιώτες Αφρικανούς;
Ή, το χειρότερο, μήπως με τη συμπεριφορά μας τους δίνουμε την αφορμή  να το νομίζουν;