Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, 7:48:26 μμ
etpa
Σάββατο, 09 Μαϊος 2009 04:03

Φώτης Κιλιπίρης : Τι κοινό έχουν ο Γκουαδαλκιβίρ, ο Ροδανός, ο Πάδος και ο Αξιός ποταμός;

Συντάκτης:

Στην ερώτηση αυτή κλήθηκε να απαντήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Terres d’ Eau” στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος MEDOCC INTEREG III. Σκοπός του προγράμματος “Περιοχές του Νερού” (Terre d’ Eua”) ήταν να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία (τοπικά προϊόντα, γαστρονομία, τοπικοί πολιτισμοί) των κοινοτήτων που ζουν και δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπου το νερό είναι το χαρακτηριστικό τους στοιχείο.


Έτσι το Εμπορικό Επιμελητήριο της Novara  και  του Verceli (Περιφέρεια του Peidmont της Βορείου Ιταλίας) σαν συντονιστής ανέλαβε την πρωτοβουλία υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος με τη συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και των αντίστοιχων Εμπορικών Επιμελητηρίων της Arles (Γαλλία) και της Σεβίλλης (Ισπανία). Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των περιοχών τα ποτάμια (Πάδος στη Νοβάρα, Αξιός στη Θεσσαλονίκη, Ροδανός στην Καμάρκ και Γουαδαλκιβίρ στη Σεβίλλλη) καθώς και η παραγωγή του ρυζιού.  Ειδικότερος στόχος του προγράμματος “Terre d’ Eau” ήταν η μελέτη δυνατοτήτων ανάπτυξης δραστηριοτήτων αειφορικού τουρισμού οι οποίες να παντρεύουν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και την τοπική οινογαστρονομία με αυτά του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπικού πολιτισμού. Τελικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα η εισαγωγή του τουρισμού σαν μιας επιπλέον οικονομικής δραστηριότητας στις “περιοχές του νερού”, πέραν αυτής της αγροτικής δραστηριότητας, με συνέπεια την παραγωγή επιπλέον συμπληρωματικού εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες. Όλα αυτά είναι ενόψει και της νέας αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία μετά 2012 μειώνει δραστικά αν όχι καταργεί τις αγροτικές επιδοτήσεις σε μία σειρά αγροτικών προϊόντων.
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης υλοποίησε το πιλοτικό πρόγραμμα “Εναλλακτικές Τουριστικές Διαδρομές” στην περιοχή του νερού της Θεσσαλονίκης (Δέλτα Αξιού). Η εν  λόγω πιλοτική δράση ανάδειξε τις δυνατότητες ανάπτυξης τουριστικής κίνησης των περιοχών του νερού της Θεσσαλονίκης που περικλείεται στα όρια των Δήμων Εχέδωρου, Αξιού, Αγίου Αθανασίου και Νέας Χαλκιδώνας. Τοπική γαστρονομία (ρύζι, μύδια, κρασί) πολιτιστικά μνημεία (Βυζαντινές εκκλησίες, Μακεδονικοί Τάφοι, Κοιμητήριο Βογομίλων) πλούσιο φυσικό περιβάλλον (Δέλτα Αξιού) και πολιτιστικές δραστηριότητες, αποτελούν τους τοπικούς πόρους πάνω στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί τουριστική κίνηση ήπιας μορφής. Η μεγάλη αγορά της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης αποτελεί μία σημαντικότατη τουριστική αγορά ειδικά για τουριστικές δραστηριότητες όπως ημερήσιες επισκέψεις και περιήγηση στο Δέλτα, γευσιγνωσία τοπικών σπεσιαλιτέ με βάση το ρύζι, τα μύδια και το κρασί, σύμμετοχή στα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα, γνωριμία τέλος με την πλούσια τοπική αγροτική κληρονομιά μεταξύ των οποίων ο τρόπος καλλιέργειας του ρυζιού, του κρασιού και η παραγωγή των μυδιών. Όλα αυτά μέσω πέντε εναλλακτικών τουριστικών διαδρομών που πρότεινε το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα.

*Ο Δρ. Φώτης Κιλιπίρης, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙΘ και τεχνικό σύμβολος του προγράμματος από την πλευρά του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πιλοτικής δράστης στη Νοβάρα της Ιταλίας όπου πραγματοποίηθηκαν οι εργασίες παρουσίασης και αξιολόγησης των τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος. Παράλληλα το πιλοτικό πρόγραμμα όπως αυτό υλοποιήθηκε και παρουσιάσθηκε στη Νοβάρα, αναδεικνύει επιπλέον πρωτοβουλίες τόσο βραχυχρόνιου όσο και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα που θα πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.
Προβλήματα όπως η μη εφαρμογή εδώ και χρόνια θεσμικού πλαισίου προστασίας περιβάλλοντος και τουριστικής συνείδησης, είναι μερικά από τα προβλήματα που εντοπίζονται. Στο συνέδριο της Νοβάρα, στην τελική αποτίμηση του έργου, παρουσιάσθηκαν προτάσεις “ορθής πρακτικής” για όλα τα παραπάνω προβλήματα, από την αντίστοιχη εμπειρία των υπολοίπων ευρωπαϊκών “περιοχών νερού” που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ειδικότερα από την ιταλική πλευρά (Νοβάρα και Βερτσέλι) η οποία έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση.