Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, 7:51:39 μμ
Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2022 18:42

Γ. Γεωργαντάς: Η πολιτική μας για μια σύγχρονη και πιο παραγωγική αγροτική οικονομία

«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας μας απέναντι στις νέες προκλήσεις, είναι η ποιότητα και η υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων μας», σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά.

 

Σε άρθρο του στο libre ο κ. Γεωργαντάς αναφερόμενος στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης τονίζει ότι «το κράτος όμως οφείλει να στηρίξει επαρκώς τους παραγωγούς. Όχι μόνο γιατί η παραγωγή τους αντιμετωπίζει απειλές, αλλά γιατί πρέπει να μπορέσουν να ξαναμπούν στην παραγωγική διαδικασία και, φυσικά, γιατί πρέπει να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση και τα επίχειρα του πολέμου στην Ουκρανία, δημιουργούν νέα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των δεσμεύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και της ανάγκης για αύξηση της παραγωγής, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης.

Η εξίσωση ήταν δύσκολη από παλιά. Και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον μεγαλύτερο σιτοβολώνα της Ευρώπης, την έκανε δυσκολότερη.

Πρέπει όμως όλοι να καταλάβουμε ότι και αν τώρα καταφέρουμε και ξεπεραστεί η κρίση, το πρόβλημα θα επανεμφανιστεί δριμύτερο στο άμεσο μέλλον, γιατί η μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δεν είναι οι επιπτώσεις του πολέμου και της εξωγενούς ενεργειακής κρίσης, αλλά οι δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι οποίες επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας.

Το 2021 ο ΕΛΓΑ πλήρωσε για φυσικές καταστροφές περί τα 350 εκατομμύρια. Μόνο τα 160 από αυτά προήλθαν από τις εισφορές των αγροτών. Τα υπόλοιπα 190 εκατομμύρια προήρχοντο από τον κρατικό προϋπολογισμό, πόροι που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα.

Η χρονική διάρκεια της κλιματικής κρίσης, είναι κάτι που ανησυχεί τους πάντες. Πολλοί επιστήμονες χαρακτηρίζουν την κλιματική κρίση ως πανδημία, λόγω  των επιδράσεων που επιφέρει στην ανθρώπινη υγεία, αφού κλιματική κρίση και διατροφή είναι έννοιες αλληλοεξαρτώμενες.

Ο αναμενόμενος υπερπληθυσμός της γης δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες παραγωγής, καθώς εκτιμάται ότι το 2050 θα υπάρχει έλλειμμα 1 δισεκατομμυρίου τόνων ισοδυνάμου σιτηρών.

Αποτελεί λοιπόν αδήριτη ανάγκη να κινηθούμε σε δύο άξονες:

 • Πρώτον, της ενίσχυσης της παραγωγής μέσω αύξησης των καλλιεργουμένων εκτάσεων και εισαγωγή στη διαδικασία των νέων τεχνολογιών που μπορούν να την διασφαλίσουν. Και,
 • Δεύτερον, την υιοθέτηση πρακτικών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Σήμερα ο πρωτογενής τομέας επιβαρύνει με 12% το περιβάλλον μέσω των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η πολιτική του ΥπΑΑΤ στηρίζεται στο τρίπτυχο περιβάλλον-καινοτομία-ανταγωνιστικότητα.  Στις άμεσες προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ είναι:

 1. Η ανάπτυξη και στήριξη δράσεων κυκλικής οικονομίας όπως η βελτίωση της ποιότητας των εδαφικών πόρων και η αποκατάσταση της παραγωγικότητας  ειδικά σε άγονα με στόχο τη μείωση του οικονομικού κόστους και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 2. Η ανάπτυξη και παραγωγική προώθηση καινοτόμων λύσεων βασισμένων στη φύση με ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
 3. Η στήριξη της ενεργειακής μετάβασης με ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας (π.χ από βιομάζα και γεωθερμία) για θέρμανση θερμοκηπίων και αντιπαγετική προστασία.
 4. Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης νερού, με έμφαση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές όπως οι πυρόπληκτες εκτάσεις και η αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και ξηρασίας.
 5. Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων.
 6. Η ενίσχυση της συνεργασίας, ειδικά σε θέματα περιβάλλοντος, μεταξύ των παραγωγικών φορέων και της επιστημονικής κοινότητας μέσω του Μέτρου 16 του ΠΑΑ

Η νέα ΚΑΠ και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θέτουν το πλαίσιο για την ενίσχυση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρότερη και πιο πράσινη οικονομία. Στόχος που επιτυγχάνεται με επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες καθώς και την υποστήριξη της ερευνητικής καινοτομίας προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και των πολιτών.

Η ανταγωνιστικότητα, η αύξηση της παραγωγικότητας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και η διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών (ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ), ως μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης αποτελούν προκλήσεις που για να απαντηθούν προϋποθέτουν ένα καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ανοιχτό στις συνέργειες, φιλικό στην επιχειρηματικότητα και δεκτικό στην καινοτομία και στην τεχνολογική πρόοδο.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την πολιτική που ασκεί:

 • Ενισχύει το ενδιαφέρον των νέων για την αγροδιατροφή. Το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, ύψους 525 εκατ. ευρώ, είναι το πιο μεγάλο που έχει προκηρυχθεί, απαντά στις ανάγκες των καιρών και της χώρας μας, ενισχύοντας τους ωφελούμενους μέχρι και με 40.000 ευρώ.
 • Προωθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα βιολογικής παραγωγής, ύψους 705 εκατ. ευρώ., που περιλαμβάνει δενδρώδεις καλλιέργειες και μελισσοκομεία.
 • Προωθεί χρηματοδοτικά εργαλεία, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πόρους προκειμένου να  ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Προγραμματίζει έργα, ύψους 1,6 δις ευρώ, που θα αλλάξουν τον αρδευτικό χάρτη της χώρας, θα διευκολύνουν τους αγρότες και θα αυξήσουν τις αρδευόμενες εκτάσεις και κατά συνέπεια την αγροτική παραγωγή.

Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα της γεωργίας ακριβείας, θα αποβεί καθοριστική τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας όσο και για την αύξηση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Η πρόοδός μας, η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και της υγείας όλων μας, εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Και η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, άρα και της ελληνικής οικονομίας, εξαρτάται άμεσα από την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, τον οποίο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στηρίζει με κάθε τρόπο.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του, στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη ΔΕΘ.