Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 11:48:36 πμ
Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2008 04:45

Η τοπική διάσταση προστασίας περιβάλλοντος

 Η προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυαμό με τη ισόρροπη ανάπτυξη μιας περιοχής αποτελεί αδήριτη ανάγκη, αλλά και χρήζει ιδιαίτερης εθνικής περιφερειακής και τοπικής φροντίδας.
Γι’ αυτό, το φετινό μήνυμα που επέλεξα να διατυπώσω ως πολίτης αυτού του τόπου για την παγκόσμια ημέρα για την προστασία του περιβάλλοντος καλύπτεται από την φιλοσοφία του “Σκέψου σφαιρικά, δράσε τοπικά”. Με μια επισήμανση: να τίθενται τοπικοί στόχοι με μετρήσιμους δείκτες. Μετά από ένα δύο ή περισσότερα χρόνια να μπορέσουμε να μετρήσουμε τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης και τη δυνατότητα αναστρεψιμότητάς της.
Οφείλει κάθε δήμος να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε:
- να προστατεύει τα χειμαρρινά ρέματα, τα μικρά ποτάμια,
- να εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαδικασία ανακύκλωσης,
- να στοχοποιεί τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που αποτίθενται στον ΧΥΤΑ,
- να λειτουργεί γραφείο περιβάλλοντος που θα παρακολουθεί τα παραπάνω και να έχει ιδιαίτερη σύνδεση με την εκπαίδευση, τις μη κύβερνητικές οργανώσεις, την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Ο τοπικός πληθυσμός γίνεται όλο και πιο ευαίσθητος. Η οικολογία είναι πλέον περιβαλλοντική ιδεολογία κοινής αποδοχής.
Η τοπική ευθύνη για το περιβάλλον αποτελεί κατά την απόψή μας τον καταλύτη για αποτελεσματική προστασία του. Την ηθική αυτή περιβαλλοντική ευθύνη έχει η τοπική ανθρώπινη κοινότητα που μπορεί να εκφράζεται με διάφορα μέσα και τρόπους. Οι Δήμοι με τα δημοτικά και τοπικά συμβούλια, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι μη  κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οι ίδιοι οι πολίτες ατομικά, συνεργαζόμενοι αρμονικά έχουν τη δύναμη να αναστρέψουν πολλές δυσάρεστες σήμερα περιβαλλοντικές καταστάσεις.
Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι μαζί πολιτεία και λαός με σύνεση και ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και τόλμη να δώσουμε την “μάχη” για το καλό το δικό μας, πολύ περισσότερο όμως για τις νεότερες γενιές οι οποίες αποτελούν το μέλλον του κόσμου