Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021, 4:44:17 μμ
etpa
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009 06:32

Κυριάκος Αναστασιάδης : Ένα Ρυθμιστικό άνευ σοβαρότητας

Συντάκτης:

Θα σας διηγηθώ μια ιστορία, η οποία έλαβε χώρα όχι πολύ μακριά από σήμερα. Διαβάστε λοιπόν.
Ένα πρωινό του Δεκεμβρίου καταφθάνει ένα αγχωμένο παιδί εταιρίας courrier με σκοπό να παραδώσει στον Δήμο Κιλκίς ένα πακέτο. Απευθύνεται λοιπόν σε μας, που ασχολούμαστε αυτό διάστημα με τα θέματα του Δήμου και μας λέει:


- Παρακαλώ υπογράψτε για την παραλαβή αυτού του δέματος.
- Τι αφορά; ρωτάμε εμείς,
- Αχ, σας παρακαλώ πολύ υπογράψτε να συνεχίσω τη δουλειά μου, δεν θέλω να με απολύσουν, ακόμα δεν με πήραν, τόσο κόπο έκανα να βρω ένα μεροκάματο κάπου, κάτοχος 2  πτυχίων και ενός ντοκτορά, απαντάει το παιδί.
Τελικά παραλάβαμε το δέμα.
Αποστολέας είναι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης.  Με μεγάλη περιέργεια και απορία ανοίγουμε το πακέτο και βλέπουμε μέσα ένα έγγραφο που μας ενημερώνει ότι ο  Οργανισμός περιέλαβε το Δήμο μας, αλλά και άλλους Δήμους του Νομού, σε μια μελέτη-πρόταση για επέκταση των ορίων ευθύνης του. Μας ζητάει επίσης σε διάστημα 15-20ήμερων να απαντήσουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Η περιέργεια και η απορία αυτομάτως μετατρέπονται σε επιφύλαξη: Τι ζητάει ο ΟΡΘ από τον Δήμο μας, ποιο το περιεχόμενο της μελέτης, και γιατί τόσο ασφυκτικό το χρονικό περιθώριο που έχουμε στη διάθεσή μας για απάντηση;
Ξεκινάμε αμέσως την ανάγνωση της μελέτης με την ελπίδα ότι όλα τα ερωτήματά μας θα απαντηθούν. 
Στα 25 χρόνια λειτουργίας του ΟΡΘ, βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης, ο πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αυξήθηκε κατά 21,37%. Η αύξηση αυτή είναι διπλάσια από την αύξηση του πληθυσμού της χώρας (12,56%) και του νομού Αττικής (11,64%) την ίδια περίοδο. Η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει τα 2/3 της οικονομικής δραστηριότητας στην Κ. Μακεδονία και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν κατά πολύ το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης των άλλων νομών. Όλοι, φαντάζομαι, σκεφτόμαστε, διαβάζοντας τα παραπάνω:
Αμάν, η Θεσσαλονίκη έχει φρακάρει χωρικά και χωροταξικά και  αναζητεί διέξοδο διαφυγής. Ψάχνει τρόπους ούτως ώστε να μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά ταυτόχρονα να εξακολουθεί να συντηρεί τον πληθυσμό της. Αυτό θα σημαίνει άραγε τη συνέχιση  του αυξημένου ρυθμού οικονομικής ανάπτυξής της, μη λαμβάνοντας υπ' όψιν την κατάσταση των γύρω περιοχών;
Η μελέτη λέει, όχι αυτό που καταλάβαμε, ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και πρέπει να μπούμε στη λογική της ανάπτυξης μέσω ενός περιφερειακού σχεδιασμού. 
Πολύ ωραία, σκεφτόμαστε, αλλά ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, που θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των όποιων περιφερειακών σχεδίων  υπάγεται  διοικητικά και πολιτικά στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Δηλαδή, η ανάπτυξη της περιφέρειάς μας θα περνάει μέσα από την αντίληψη που  έχουν οι άνθρωποι του ΥΠΕΧΩΔΕ στην Αθήνα; Αντιλαμβάνονται καλύτερα από εμάς τα προβλήματα και τις ανάγκες μας; Δεν θα ήταν δόκιμο να έχουμε γνώμη και άποψη εμείς οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς (Δήμοι, Νομαρχία, τοπική κοινωνία) στο σχεδιασμό;
Το κείμενο της μελέτης δεν αγγίζει τα θέματα αυτά γιατί, λέει,  ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν στο 2ο στάδιο που θα επακολουθήσει. Δηλαδή, πείτε μας τώρα αν θέλετε να συμμετάσχετε σ' αυτήν την επέκταση, αλλά τους όρους και το περιεχόμενο θα τα δούμε στην πορεία.
Και στις δύο προτάσεις της μελέτης περιλαμβάνονται κάποιοι Δήμοι του Νομού μας, χωρίς να εξετάζεται το σύνολό του. Ποιες είναι εκείνες οι σταθερές που λήφθηκαν υπόψη από τους μελετητές, οδηγώντας σε αυτόν τον χωρικό διαχωρισμό της περιοχής; Η πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που κάνει λόγο για το αιολικό δυναμικό του Νομού μας, ικανό να καλύψει το 50% των  αναγκών του συνόλου της Κ. Μακεδονίας δεν τέθηκε ως παράμετρος; Ο ορεινός όγκος των Κρουσίων, η πολύπαθη λίμνη Δοϊράνη με το ευαίσθητο οικοσύστημά της δεν χρίζουν περιφερειακού περιβαλλοντικού σχεδιασμού και προστασίας;
Και τα ερωτήματα συνεχίζονται όσο προχωράει η ανάγνωση της μελέτης. Η πραγματικότητα όμως με τα δεδομένα  και τις ανάγκες  που διαμορφώνονται είναι αμείλικτα:
Η δεδομένη, ισχυρή σύνδεση και αλληλεξάρτηση του Δήμου Κιλκίς με το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης σε βιομηχανικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ενισχύει την ανάγκη ύπαρξης περιφερειακού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης, μακριά από οποιεσδήποτε αγκυλώσεις, προκαταλήψεις και φοβικά σύνδρομα όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 
Όμως, οποιοσδήποτε σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας δεν πρόκειται να επιτύχει αν δεν προηγηθεί πρώτα και κύρια από όλα, ο θεμελιώδης και ουσιαστικός μετασχηματισμός του κεντρικού κράτους.
Ο Ισχυρός Δήμος και η  Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι απολύτως κρίσιμες και σημαντικές επιλογές στο νέο σχεδιασμό της  Ευρώπης των Περιφερειών. Αυτό συνεπάγεται Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ο ρόλος της οποίας θα ενισχύεται από το σύνολο των μέσων και των μηχανισμών που αφορούν τη σχεδίαση και την υλοποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Επομένως είναι περισσότερο από σαφές ότι ο ΟΡΘ πρέπει να είναι πλήρως ενταγμένος στη δομή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ως εργαλείο για τη βιωσιμότητα κάθε προσπάθειας ανάπτυξης.
Ένα εργαλείο που θα διασφαλίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας μέσω του διοικητικού  συμβουλίου, για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ένα εργαλείο που θα του παρασχεθούν όλες οι δυνατότητες σε υλικοτεχνικό και επιστημονικό δυναμικό, μέσω εξασφαλισμένων πόρων, καθιστώντας το έτσι ενεργό και ευέλικτο και θα στοχεύει:
1) Στην ένταξη όλων των περιοχών που διαχέονται οι οικιστικές λειτουργίες και εκδηλώνονται οι τάσεις αστικής επέκτασης. Χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.
2) Στη δημιουργία υπηρεσιών μητροπολιτικής εμβέλειας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, της υγείας του πολιτισμού.
3) Στη δημιουργία και ολοκλήρωση βασικών υποδομών στις μεταφορές και τις  επικοινωνίες.
4) Στην ενσωμάτωση αδιάσπαστων των οικοσυστημάτων των ποταμών, λιμνών, θαλασσών της  ευρύτερης περιοχής, μαζί με τις προστατευόμενες περιοχές κάθε είδους,
Γίνεται περισσότερο από σαφές ότι η μελλοντική προοπτική ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς περνάει και μέσα από έναν ενιαίο χωροταξικό, πολεοδομικό, συγκοινωνιακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό στο πλαίσιο της περιφέρειας. Έναν σχεδιασμό που θα σέβεται την αυτόνομη λειτουργία σε επίπεδο διοίκησης Δήμου-Νομού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δυναμική και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και προσδιορίζοντας εμφανώς τη ζωτική περιοχή επιρροής του καθενός.
Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας:
Όλα τα πακέτα που έρχονται στην πόρτα μας δεν κρύβουν πάντα ευχάριστες εκπλήξεις.