Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 4:37:13 μμ
Κυριακή, 08 Ιουνίου 2008 08:06

Σάββας Αργυρόπουλος : Χρειαζόμαστε βιώσιμους και λειτουργικούς δήμους

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθότος, τη στιγμή που υπάρχει συναίνεση από την αυτοδιοικητική οικογένεια για τη μείωση του αριθμού των Δήμων. Σήμερα, οι μισοί και πλέον Δήμοι της χώρας δεν μπορούν να απορροφήσουν, όχι Ευρωπαϊκά κονδύλια, όχι πόρους των Π.Ε.Π. αλλά ούτε τον Θησέα, δηλαδή τα δικά μας χρήματα. Πρέπει οι νέοι Δήμοι που θα προέλθουν από τις συνενώσεις το 2011 να βρουν μία άλλη πραγματικότητα, αλλά και ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα στήριξης στην πορεία τους.

Σε κάθε περίπτωση στόχος μας δεν πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή, το ποιος θα ενωθεί με ποιόν. Στόχος μας θα είναι μονάδες Αυτοδιοίκησης οι οποίες θα προκύψουν από τη διοικητική αυτή μεταρρύθμιση, να είναι βιώσιμες και λειτουργικές. Να έχουν προοπτική για να μην παρατηρηθούν τα αρνητικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στον Καποδίστρια Ι.
Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε με πολλή προσοχή είναι οι συνενώσεις να γίνουν με βάση τα χωροταξικά, λειτουργικά, ιστορικά, πολιτιστικά και όχι μόνο, κριτήρια, έτσι ώστε οι νέοι Δήμοι να έχουν προοπτικη και βεβαίως θα πρέπει να τηρηθουν αυτά τα οποία αποφάσισε η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στο προηγούμενο συνέδριο της.
Ενδυνάμωση των Δήμων σημαίνει ότι θα έχουμε όλες τις αρμοδιότητες για τα τοπικά προβλήματα.
Αν αυτά δεν διευκρινισθούν και δεν συνοδευτούν από πόρους και από μία μεγάλη πολιτική απόφαση, δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ενός νέου, ευέλικτου και αποτελεσματικού Δήμου.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών με την απαραίτητη στελέχωση από επιστημονικό προσωπικό. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν δύο φάσεις:  Η πρώτη, που θα στοχεύει στην προετοιμασία των Ο.Τ.Α. για ομαλή μεταβασή τους στο νέο σχήμα και τη δεύτερη, στην οποία θα λάβουν χώρα όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε οι συνενωθέντες Ο.Τ.Α. να μπορέσουν να εκπληρώσουν το νέο ρόλο τους με επιτυχία.
Μιλάμε δηλαδή για ευέλικτα σχήματα κατά τα πρότυπα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, με αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα, λειτουργική και οικονομική αυτοδυναμία.
Οι νέοι Δήμοι θα πρέπει να συγκροτηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, τις δυνατότηες παροχής ικανοποιητικών υπηρεσιών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων, την ανταγωνιστικότητά τους, την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού, την προστασία του αστικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, την ισόρροπη ανάπτυξη και τελικά τη συγκράτηση του πληθυσμου στην ύπαιθρο.
Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη μας είναι να μην επικεντρώσουμε την προσοχή μας μόνον στα ωφέλη του Ε.Σ.Π.Α. ή 4ου Κ.Π.Σ., αλλά και στην καθημερινότητα του πολίτη-δημότη.
Όλοι φωνάζουμε και κοπτόμεθα, μέσα από πύρινους λόγους προεκλογικά και μετεκλογικά, ότι στόχος μας είναι η παρακολούθηση των καθημερινών αναγκών του δημότη. Πως όμως αυτό θα γίνει κατορθωτό;  Με δύο μεγάλους Δήμους; Ποιος και πόσο θα ασχοληθεί κανείς με το φωτισμό των χωριών, το πάρκο, την αγροτική οδοποιία, τη φροντίδα των παιδικών χαρών, την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, των ρείθρων, των ρεμάτων κ.ο.κ.;
Βάσει των όσων έχουν ειπωθεί το τελευταίο διάστημα περί μεταρρύθμισης, ακούμε πως οι νέοι Δήμοι θα είναι 350, 400 έως και 500. Άρα ένας στους δύο καταργείται. Γι’ αυτό λοιπόν προτείνω τη δημιουργία περισσοτέρων από δύο Δήμους στο νομό μας.
Και βέβαια, δεν ακούστηκε τίποτε για την αναβάθμιση ή υποβάθμιση των Τοπικών Συμβουλίων.
Θα παραμείνουν; Θα καταργηθούν; Θα δοθούν αρμοδιότητες, ναι ή όχι;
Είναι ομολογουμένως αδήριτη ανάγκη να ξεκαθαριστεί και το νομικό πλαίσιο των Τοπικών Συμβουλίων, με δεδομένο πως αυτά αποτελούν εργαλείο μας.