Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020, 4:57:36 πμ
Κυριακή, 06 Ιανουαρίου 2019 19:17

Θέμης Θ. Ανθρακίδης : Ζώνη καινοτομίας στη ΒΙΠΕ Κιλκίς

Συντάκτης:

Το φαινόμενο του «Brain drain» έχει καταστεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν την χώρα μας. Τα χρόνια της κρίσης από το 2010 έως σήμερα πάνω από 400.000 Έλληνες, ηλικίας 20 έως 30 ετών, έχουν μεταναστεύσει τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, με σκοπό την αναζήτηση εργασίας λόγω της μεγάλης έλλειψης νέων θέσεων απασχόλησης στη χώρα μας.

Ειδικότερα την τριετία 2015-2018 το φαινόμενο αυτό έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία είναι πλέον αντιληπτές. Το 90% των νέων που μεταναστεύουν είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης και ζήτησης (γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι και επιστήμονες πληροφορικής και τεχνολογίας επικοινωνιών).
Είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης να επενδύσει η Ελλάδα στο ανθρώπινο της κεφάλαιο. Η αποτελεσματική επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας και να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστών της στο εξωτερικό. Η σωστή αξιοποίηση του υψηλής μόρφωσης και κατάρτισης νέου ηλικιακά εργατικού δυναμικού θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ και στη βελτίωση του βοιωτικού επιπέδου των Ελλήνων σε μακροχρόνιο επίπεδο.
Όσον αφορά τον Νομό Κιλκίς, λύση μπορεί να αποτελέσει το να μετατρέψουμε την Βιομηχανική Περιοχή (η οποία μαραζώνει χρόνο με το χρόνο) σε μια σύγχρονη Ζώνη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εξωστρέφεια.
Να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις ώστε μέσω της ενίσχυσης της καινοτομικής δραστηριότητας να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας, γνώσης και επιχειρηματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτής ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων με το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας.
Έτσι, θα δοθούν και κίνητρα στους νέους επιστήμονες να εργαστούν στη Ζώνη Καινοτομίας, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Κύριος στόχος η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και η φιλοξενία νεοφυών επιχειρηματικών δράσεων που θα δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους του Νομού μας και όχι μόνο.


Θέμης Θ. Ανθρακίδης
Οικονομολόγος - Νομικός