Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, 6:01:49 πμ
etpa
Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 20:32

25 νέες θέσεις εργασίας στο δήμο Κιλκίς

Συντάκτης:

Ο δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, είκοσι ΥΕ Εργατών /τριών Καθαριότητας και πέντε ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς.


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.
2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τον πίνακα προσόντων της αναλυτικής προκήρυξης.
3. Να υποβάλλουν στο Δήμο Κιλκίς μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης σε ημερήσια εφημερίδα της περίληψης της προκήρυξης, και συγκεκριμένα από 05-02-2015 έως και 11-02-2015, πρωτοκολλημένη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Ο δήμος Κιλκίς στο πρόγραμμα
της «Κοινωφελούς Εργασίας»

Καταρτίστηκε νέος πίνακας με τις Υπηρεσίες του Κράτους, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Μη Κερδοσκοπικά Κοινωφελή Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν άτομα για να παράσχουν «κοινωφελή εργασία».
Στο νομό Κιλκίς ο φορέας που συμμετέχει στο πρόγραμμα είναι ο δήμος Κιλκίς.
Η απόφαση υπογράφεται από τους τ. Υπουργούς Εσωτερικών Μιχάλη Θεοχαρίδη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδο, Υγείας Μάκη Βορίδη, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χαράλαμπο Αθανασίου.