Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021, 7:15:51 μμ
etpa
Δευτέρα, 23 Μαϊος 2016 22:55

Ανέλαβε καθήκοντα ο Θέμης Ανθρακίδης

Συντάκτης:

Από τις 18 Μαΐου 2016, ο κ. Θεμιστοκλής Θ. Ανθρακίδης, Οικονομολόγος, απόφοιτος οικονομικών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά και τελειόφοιτος Νομικής, ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παιονίας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ/Γ/427/16-5-2016.
Ο κ. Ανθρακίδης έχοντας μια επιτυχημένη θητεία στη θέση του Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, με την εμπειρία και τις γνώσεις του θα στελεχώσει το Υπηρεσιακό Δυναμικό του Δήμου Παιονίας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες και πρωτόγνωρες προκλήσεις.


Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Δήμου συνοψίζονται στα ακόλουθα:
•Γενική εποπτεία της Διοίκησης του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή, παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και γενικότερα, συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
•Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
•Επίσης, μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της βελτίωσης της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου και οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο κάθε φορά που η Δημοτική αρχή λαμβάνει νέες πρωτοβουλίες.