Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, 8:28:57 πμ
etpa
Τετάρτη, 12 Μαϊος 2021 14:22

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη σε εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας

Συντάκτης:

Αυτοψία στις εργασίες καθαρισμού της αποστραγγιστικής τάφρου πλησίον της λιμνοδεξαμενής Αρτζάν Αματόβου, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,  Ανδρέας Βεργίδης, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κιλκίς Νίκο Γρηγοριάδη, τον ανάδοχο του έργου και στελέχη της υπηρεσίας.

 

«Με αυτές τις εργασίες θωρακίζουμε την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, δημιουργώντας τη μέγιστη ασφάλεια αντιπλημμυρικής προστασίας για τους πολίτες, τις περιουσίες τους, καθώς και το περιβάλλον» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, Ανδρέας Βεργίδης.

Οι εργασίες εκτελούνται με τη χρήση δύο ειδικών εκσκαφέων μεγάλου μήκους. Πρόκειται ουσιαστικά για την πλήρη αξιοποίηση μηχανημάτων έργου, τα οποία διαθέτουν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την υλοποίηση εργασιών σε υδατορέματα μεγάλου πλάτους,  όπως η συγκεκριμένη τάφρος.

Οι προαναφερόμενες εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο σχετικού έργου καθαρισμού ρεμάτων,  των οποίων η αρμοδιότητα περιήλθε στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Κιλκίς με τον Ν.4555/18 (μίσθωση μηχανημάτων).

Το έργο προβλέπει την υλοποίηση των εργασιών, διάρκειας δεκαοχτώ (18) μηνών, οι οποίες ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο του 2020.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς- Ιδίων Πόρων και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 950.000,00 ευρώ

Στο πλαίσιο της υλοποίησής του,  εκτελούνται εργασίες - με μίσθωση μηχανημάτων –για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, απορρίμματα και αυτοφυή βλάστηση σε διάφορα διάσπαρτα ρέματα των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας, έπειτα από σχετικά τους αιτήματα.

Η φύση των εργασιών σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικά τοποθεσίες απαιτεί τη συνεχή εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, η οποία εκτέλεσε όλες τις σχετικές μελέτες και επιβλέπει την υλοποίηση των έργων.