Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023, 1:34:12 πμ
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016 23:45

Βρέθηκε το εκατομμύριο για το δρόμο Γρίβας - Καστανερής

Εξασφαλίσθηκε τελικά το επιδιωκόμενο κονδύλιο για την αποκατάσταση του δρόμου Γρίβα-Καστανερή, ο οποίος έχει υποστεί σημαντικές βλάβες λόγω κατολισθήσεων.
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνεται η διάθεση κονδυλίου ενός εκατομμυρίου ευρώ για την εκτέλεση των εργασιών στον παραπάνω οδικό άξονα. Το κονδύλιο, όπως προβλεπόταν, προήλθε από τις εκπτώσεις άλλων δημοπρασιών σε έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα έργα αυτά είχαν δημοπρατηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος. Στην ίδια διαδικασία εντάσσεται και η εκτέλεση των εργασιών στον δρόμο Γρίβα-Καστανερή.


Ένα σημαντικό δεδομένο για την ταχεία αποπεράτωση του έργου είναι η ετοιμότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς σε επίπεδο Μελετών όλου του φάσματος (Τεχνικές, Περιβαλλοντικές κλπ.).
Στο επόμενο στάδιο αναμένεται η σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.