Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, 9:37:44 πμ
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021 20:46

Δήλωση δημάρχου Παιονίας για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Συντάκτης:

Η έλλειψη επαρκούς προσοχής στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δημιουργεί εμπόδια σε κάθε βήμα της ζωής τους, όπως δύσκολη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτίρια και πληροφορίες. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι που ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας, συχνά καταλήγουν να αποσυνδέονται από το κοινωνικό σύνολο και να βιώνουν το αίσθημα της απομόνωσης και της διάκρισης.

 

Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε η προσβασιμότητα τους να αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή και τον ενεργό τους ρόλο στην κοινωνία.

Την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, καλό είναι να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας, να συνεργαστούμε για έναν καλύτερο κόσμο που θα απορρίπτει την τυπική ισότητα και θα προωθεί την πραγματική. Έναν κόσμο με ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, για όλους. Ας στοχεύσουμε σε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, που θα σέβεται απόλυτα τις ατομικές και ομαδικές ιδιαιτερότητες.

Ο Δήμαρχος Παιονίας

Κωνσταντίνος Α. Σιωνίδης