Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022, 6:18:20 μμ
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014 22:48

Δήμαρχος Δ. Σισμανίδης: Ορθολογικός και ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός 2015

Η εισήγηση του Δημάρχου Κιλκίς κατά τη συζήτηση  του προϋπολογισμού

Καλούμεθα να συζητήσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2015, εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που γνώρισε σε καιρό ειρήνης το νεώτερο ελληνικό κράτος.
Εν τούτοις, προσπαθήσαμε να καταρτίσουμε έναν νοικοκυρεμένο, έναν συμμαζεμένο Προϋπολογισμό που να είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος. Έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε όλοι μας τις επιταγές των καιρών και να ασκήσουμε χρηστή και συνετή Διοίκηση, με βάση τα δεδομένα που έχουμε.
Είμαστε ρεαλιστές, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι απεμπολούμε τον προγραμματικό μας σχεδιασμό, ούτε ότι παραιτούμαστε μοιρολατρικά από κάθε διεκδικητική προσπάθεια, που θα φέρει έσοδα και σημαντικά έργα στον τόπο μας. Και θα διεκδικήσουμε και θα πείσουμε με τις προτάσεις και τον προγραμματισμό μας για καθετί που θα δημιουργήσει ή που θα συμπληρώσει την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Κιλκίς.
Ο Προϋπολογισμός που εισηγούμαστε, προσπαθεί να ανταποκριθεί ταυτοχρόνως σε δύο αντιμαχόμενους μεταξύ τους στόχους:
Κατά πρώτον, στην επιταγή της περιστολής των δαπανών και της εν γένει προσαρμογής στα νέα δημοσιονομικά δεδομένα, και ιδίως στη σημαντική μείωση των πόρων που λαμβάνει ο Δήμος μας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Και κατά δεύτερον, στην επιδίωξη της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους και επαγγελματίες του Δήμου μας, από τους οποίους άλλωστε ο Δήμος μας αντλεί ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων του.
Αφενός λοιπόν, ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις και οδηγίες που έχουν δοθεί από την κεντρική Κυβέρνηση, σχετικά με τους κανόνες σύνταξής του.
Αφετέρου, επιχειρεί στο μέτρο του δυνατού, να κατευθύνει πόρους σε δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.
Ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός έχει επομένως, σαφή χαρακτηριστικά οικονομίας και λιτότητας με στόχο την αποφυγή τυχόν ελλειμμάτων, τα οποία πιθανόν να μας οδηγούσαν στην αγκαλιά του οικονομικού παρατηρητηρίου αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας δώσω δύο μόνο συγκριτικά στοιχεία του Προϋπολογισμού μας, σε σχέση με τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς, προκειμένου να αποδείξω την εγκυρότητα των ισχυρισμών που προέβαλα.
Το 2011 ο Δήμος Κιλκίς εισέπραξε από την Κεντρική Διοίκηση ως έσοδο Κ.Α.Π. το ποσό των 10.648.000,00ευρώ. Για το 2015 το ποσό που μας δόθηκε εντολή να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό για το ίδιο έσοδο είναι 6.900.000,00ευρώ.
Το 2011 επίσης, ο Δήμος μας εισέπραξε από την Κεντρική Διοίκηση ως έσοδο του προγράμματος ΣΑΤΑ το ποσό των 2.252.000,00ευρώ. Για το 2015 το ποσό που θα εισπράξει ο Δήμος για το ίδιο πάντα έσοδο ανέρχεται σε μόλις 907.000,00ευρώ.
Και διερωτώμαι: Αυτό είναι ανάπτυξη;
Φυσικά όχι.
Για να μπουν οι βάσεις της ανάπτυξης θα πρέπει η Πολιτεία να θεσπίσει  ένα νέο προγραμματικό πλαίσιο με συγκεκριμένες, με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως συνέβη στην Καποδιστριακή εποχή με το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) ή να ενταχθούμε με έτοιμες και ώριμες μελέτες στο νέο Ε.ΣΠ.Α. (Σ.Ε.Σ.)
Πρέπει να αγωνιστούμε, ο καθένας από τη θεσμική θέση που έχει στην Π.Ε.Δ, στην ΚΕΔΕ, και να διεκδικήσουμε δυναμικά τους παρακρατηθέντες πόρους, να δώσουμε ξανά μάχες για την αύξηση των θεσμοθετημένων εσόδων (ΣΑΤΑ, ΚΑΠ) ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια και την προοπτική των δήμων και να ξαναγράψουμε την ιστορία της αυτοδιοίκησης, στις σελίδες θεσμικής και οικονομικής αυτοδυναμίας, δημιουργίας και πραγματικής ισχύος.
Γνωρίζω ότι οι δημότες μας έχουν μεγάλες προσδοκίες από τη Δημοτική Διοίκηση. Ανταποκρινόμαστε στα προβλήματά τους με όλες μας τις δυνάμεις γιατί αισθανόμαστε το βάρος της διοικητικής ευθύνης.
Ούτε κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα, ούτε αδρανούμε.
Αλλά και οι συμπολίτες μας πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή ώστε και να ενημερωθούμε σωστά αλλά και να δώσουμε το μέγιστο της απόδοσής μας.
Και ακόμη πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος για όλα, παρά ταύτα χρέος του είναι να ασκεί πιέσεις αρμοδίως για την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τον τόπο και το δημότη.
Μέσα στα ασφυκτικά οικονομικά πλαίσια, που σας περιέγραψα, οι συντάκτες του προτεινόμενου Προϋπολογισμού, αφού συγκέντρωσαν τις απαιτήσεις και ανάγκες κάθε Διεύθυνσης και Τμήματος του Δήμου Κιλκίς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να εξοικονομήσουν πόρους ώστε ο Προϋπολογισμός να παρουσιαστεί ισοσκελισμένος, όπως και έγινε. Θα πρέπει, βεβαίως να αναφέρουμε και την κοινωνική διάσταση του Προϋπολογισμού η οποία επιτυγχάνεται με το ''πάγωμα'' των φορολογικών αποφάσεων που λάβαμε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς. Σημειώνω ότι τα δημοτικά τέλη του 2015 διατηρούνται, στο σύνολό τους στα περσινά επίπεδα.  
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή μου θέλω να υπογραμμίσω ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κιλκίς για το οικονομικό έτος 2015 είναι ορθολογικός, είναι ρεαλιστικός και συνάδει με τις πραγματικές απαιτήσεις της περιοχής μας.
Σας καλώ, να δείξετε αυξημένο αίσθημα ευθύνης και να τον υπερψηφίσετε.

 

Η εισήγηση του αρμόδιου αντιδήμαρχου Αιμίλιου Νικολαίδη

Ο Προϋπολογισμός καταρτίστηκε με τα στοιχεία των εσόδων και όχι με με το σκεπτικό των εξόδων. Κύρια χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού, που καταθέτουμε για το 2015, είναι η περιστολή δαπανών, με εξαίρεση τα κονδύλια των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής.
Το τεχνικό πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 11.001.508,65ευρώ εκ των οποίων τα 8.765.632,65 αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα και τα 2.225.976,00 ευρώ αφορούν σε νέα έργα. Οι δαπάνες προέρχονται από ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, και ένα μικρό κομμάτι από δημοτικά έσοδα.
Προτεραιότητα, βεβαίως, παραμένει και η εξόφληση χρεών παρελθόντων οικονομικά ετών. Εδώ πρέπει να σταθούμε, και να τονίσουμε ότι η κυρίαρχη επιλογή της Διοίκησής μας είναι το συμμάζεμα, το νοικοκύρεμα και ο εξορθολογισμός των δαπανών σε ότι αφορά τα έξοδα καθώς και η διεκδίκηση χρηματοδοτούμενων έργων και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα σε ότι αφορά τα έσοδα.
Οι συνεχείς πρακτικές χρηματοδότησης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, δικαιώνουν αυτή την επιλογή.
Ο Προϋπολογισμός ισοσκελίζεται στα 38.971.519,52ευρώ έναντι 38.165.290,85 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.
Συνοψίζοντας τα στοιχεία είναι τα εξής:
Τα έσοδα διακρίνονται σε:
−Τακτικά ύψους 17.546.935,86 ευρώ
−Έκτακτα 9.436.344,55 ευρώ
−Έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη χρονιά 761.597,30 ευρώ (ΔΕΗ)
−Είσπραξη από δάνεια και απαιτήσεις 3.828.849,13 ευρώ (οφειλέτες)
−Είσπραξη υπέρ δημοσίου και τρίτων 255.950,00 (επιστροφή κρατήσεων από εντάλματα)
−Χρηματικό υπόλοιπο 7.141.842,68 ευρώ
Σύνολο εσόδων 38.971.519,52 ευρώ

Οι δαπάνες διακρίνονται σε:
−Γενικές υπηρεσίες ύψους 5.243.411,87 ευρώ
−Δαπάνες Οικονομικών Διοικητικών υπηρεσιών 2.434.019,47 ευρώ
−Υπηρεσίες  Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής 5.427.378,46 ευρώ
−    Δαπάνες Υπηρεσιών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 4.019.000,00 ευρώ
−Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης, Αποχέτευσης 4.521,50 ευρώ
−Υπηρεσία τεχνικών έργων 13.032.591,97 ευρώ
−Υπηρεσία πρασίνου 909.615,78 ευρώ
−Υπηρεσία Πολεοδομίας 69.850,01 ευρώ
−Υπηρεσίες Νεκροταφείων 212.019,49 ευρώ
−Λοιπές υπηρεσίες (σχολεία) 534.574,00ευρώ
−Πληρωμές Π.Ο.Ε. - Λοιπές αποδόσεις – Προβλέψεις 6.288.537,57 ευρώ
−Αποθεματικό που ανέρχεται στο ύψος των 804.999,40 ευρώ
Σύνολοεξόδων: 38.971.519,52 ευρώ