Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, 7:36:43 πμ
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 11:51

Δημοπράτηση έργου «κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ακάθαρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αγίου Πέτρου δήμου Παιονίας»

Ο Δήμος Παιονίας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 1.375.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΥΠ.ΕΣ. μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τη αριθ. πρωτ. 829/18-6-2020 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ ( πρώην «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»).

 

Προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο :

Α. έγινε επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης όπως επέβαλε ο νόμος   4782 ΦΕΚ Α 36 / 9.3.2021
Β. Ελήφθη στις 25/7/2022, από το  Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β’ του  Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών έγκριση του αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιονίας στο   αίτημα για χρήση ειδικών όρων στα κριτήρια επιλογής και προσθήκη κριτηρίων ανάθεσης προσφοράς στο υπό δημοπράτηση έργο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Ο υπό δημοπράτηση βιολογικός καθαρισμός - με φυσικά συστήματα είναι ο τέταρτος  ίδιας τεχνολογίας στον δήμο Παιονίας. Προηγήθηκαν οι βιολογικοί καθαρισμοί Ευρωπού , Τούμπας και Γουμένισσας που είναι υπό κατασκευή.

Στο έργο προβλέπεται:

α) η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου  μεταφοράς λυμάτων που περιλαμβάνει τον συλλεκτήριο αγωγό ακαθάρτων με τα αντίστοιχα αντλιοστάσια προσαγωγής των λυμάτων και

β) η κατασκευή της ΕΕΛ του οικισμού του Άγιου Πέτρου του Δήμου Παιονίας με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων.