Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, 10:32:49 μμ
Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2022 11:09

Δημοπράτηση του έργου «υποδομές εξυπηρέτησης πεζών στον οδικό άξονα Αξιούπολης - Πολυκάστρου - Νέας Καβάλας»

Ο Δήμος Παιονίας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» με προϋπολογισμό 360.000,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του άρθρου 196 ν. 4662/2020.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η μελέτη αφορά επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην δυτική είσοδο του Πολυκάστρου μέχρι τη γέφυρα του Αξιού και μετά από αυτή προς την Αξιούπολη, καθώς και στον οικισμό της Νέας Καβάλας.

Πιο συγκεκριμένα, στην δυτική είσοδο του Πολυκάστρου στον άξονα Πολυκάστρου - Αξιούπολης, θα γίνει κατασκευή πεζοδρομίων. Από την είσοδο του Πολυκάστρου μέχρι την γέφυρα οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης, ενώ από την γέφυρα και μετά προς την Αξιούπολη οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο βόρειο τμήμα. Στον οικισμό της Νέας Καβάλας θα συντηρηθούν τρία τμήματα δρόμων εντός του οικισμού.