Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 5:02:52 μμ
Πέμπτη, 12 Μαϊος 2022 18:28

Δήμος Κιλκίς: Υποχρεωτικός για τους οικοπεδούχους ο καθαρισμός και η αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους

Ο Δήμος Κιλκίς υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες οικοπέδων την υποχρέωσή τους να αποψιλώσουν και να καθαρίσουν από χόρτα τις ιδιοκτησίες τους ως προληπτική ενέργεια για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς ή επέκτασής της.

 

Η ίδια υποχρέωση δεσμεύει και τους νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών του Δήμου και εντός ζώνης 100 μέτρων περιμετρικά αυτών.

Ο καθαρισμός των ιδιωτικών ιδιοκτησιών περιλαμβάνει:

– Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά

– κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους

– απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή
αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων

– συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος Κιλκίς είναι αναγκασμένος να προχωρήσει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπέδων και να εφαρμόσει την 20/22 πυροσβεστική διάταξη η οποία προβλέπει:

- επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο

- βεβαίωση της δαπάνης καθαρισμού στον οικοπεδούχο.