Κυριακή, 9 Μαΐου 2021, 12:39:30 μμ
etpa
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 13:50

Δήμος Παιονίας: Καθαρισμοί σημείων ρύπανσης και προμήθεια μεταλλικών σκαφών απορριμμάτων

Συντάκτης:

Η  υπηρεσία καθαριότητος του δήμου Παιονίας  σε συνεργασία με ειδικό εξωτερικό συνεργείο, πραγματοποίησε   εκτεταμένο καθαρισμό σημείων στα οποία   συσσωρεύονται συσκευασίες φυτοφαρμάκων.   

 

Οι  χώροι αυτοί   βρίσκονται πλησίον των σημείων υδροληψίας των ραντιστικών   και  είναι  διαχρονικά αποδέκτες   φυτοφαρμακευτικών  συσκευασιών.    

Η διοίκηση του δήμου, προκειμένου να βελτιώσει  τις επικρατούσες συνθήκες  και να διευκολύνει  τις δραστηριότητες των δημοτών,   θα τοποθετήσει  ανοικτές μεταλλικές  σκάφες  (open container - dumpsters)    σε διάφορα σημεία  του δήμου .

  • Θα τοποθετηθούν σκάφες σε σημεία υδροληψίας των ραντιστικών καθότι  την περίοδο ραντίσματος οι κάδοι,  χωρητικότητας 700 lt  που υπάρχουν εκεί, δεν επαρκούν για να δεχθούν τον μεγάλο όγκο των  συσκευασιών  φυτοφαρμάκων.
  • Θα τοποθετηθούν σκάφες πλησίον των οικισμών για να δέχονται αδρανή υλικά.

Ο αγροτικός- κτηνοτροφικός δήμος  μας  απαρτίζεται από 42 ενεργές πόλεις και χωριά, με έκταση   937 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι αδύνατον να διατηρηθεί καθαρός  αν δεν βοηθήσουμε όλοι ενεργά.

Παρακαλούμε τους πολίτες να  συνδράμουν τις υπηρεσίες του δήμου  ώστε  να προστατέψουμε  από κοινού το περιβάλλον του τόπου μας.