Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021, 1:37:55 πμ
etpa
Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021 12:23

Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ιματισμού στο δήμο Παιονίας

Συντάκτης:

Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την διοίκηση του Δήμου Παιονίας.

 

Το δημοτικό συμβούλιο στις 28-01-2021 αποφάσισε την εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού (ρούχα και παπούτσια), στην εδαφική περιφέρεια του δήμου προκειμένου να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα της εναπόθεσής τους στους συνηθισμένους κάδους με όλες τις γνωστές επιβαρύνσεις.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτήν τη δράση είναι σημαντικά για την κοινωνία,  το περιβάλλον, και την οικονομία. Να σημειωθεί ότι καμία  δαπάνη για την δράση αυτή δεν θα βαρύνει τον Δήμο ενώ θα υπάρξουν και αντισταθμιστικά οφέλη.