Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021, 7:41:22 μμ
etpa
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 21:22

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Δήμου Κιλκίς

Συντάκτης:

Από το Δήμο Κιλκίς ανακοινώνεται ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και στα Κ.Ε.Π. του Δήμου για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.


Στο Δήμο Κιλκίς ως ορεινές περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί οι οικισμοί Άγιος Μάρκος, Αναβρυτό, Βάθη, Ελληνικό, Επτάλοφος, Θεοδόσια, Ίσωμα, Κ. Θεοδωράκια, Κεντρικό, Κοκκινιά, Κορωνούδα, Λειψύδριο, Μελάνθιο, Ποντοκερασιά, Τριπόταμος, Φύσκα, Χρυσόπετρα και ως μειονεκτικές οι οικισμοί Ακρίτας, Ανθόφυτο, Αντιγόνεια, Βαπτιστής, Γαλλικός, Γερακαριό, Ευκαρπία, Καμπάνης, Καστανιές, Κοιλάδι, Κρηστώνη, Μάνδρες, Μαυρονέρι, Μ. Βρύση, Μ. Στέρνα, Μεσιανό, Μικρόκαμπος, Νέο Αγιονέρι, Νέα Σάντα, Νέο Γυναικόκαστρο, Ξυλοκερατιά, Π. Αγιονέρι, Πεδινό, Πλαγιά, Σταυροχώρι, Τέρπυλλος, Χέρσο, Χωρύγι.
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε. των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/Ε.Ο.Κ.
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
−    σε 600ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000ευρώ
−      σε 300ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000ευρώκαι του ποσού των 4.700ευρώ.
Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 τα κάτωθι δικαιολογητικά:
−    Αίτηση του δικαιούχου με την αιτιολογία και το έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση, στην οποία θα αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης) καθώς και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
−    Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία θα προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή που θα αναφέρεται στη βεβαίωση και θα δηλώνεται ως τέτοια.
−    Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους για το οποίο αιτείται την εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης Ε1, στην περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Επίσης, αντίγραφα εκκαθαριστικού σημειώματος των δύο προηγούμενων ετών , από το έτος για το οποίο αιτείται την εισοδηματική ενίσχυση.
−    Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια (εντός του ιδίου έτους).