Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, 11:28:07 μμ
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014 21:08

Ενιαίο τέλος για κάθε ταφή δημότη στην Παιονία

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

 

Στον καθορισμό ενιαίου τέλους για κάθε ταφή δημότη ή μη δημότη του δήμου Παιονίας, προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Είχαν προηγηθεί καταγγελίες, ότι στον συγκεκριμένο δήμο υπάρχει διαφοροποίηση στις χρεώσεις τέλους ενταφιασμού μεταξύ δημοτών και μη δημοτών. Ειδικότερα, για ενταφιασμό συγγενικού τους προσώπου, που δεν ήταν δημότης, τους ζητήθηκε η καταβολή χρηματικού ποσού μεγαλύτερου από το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν ετησίως οι οικογένειες δημοτών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε έγγραφό του προς τον δήμο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, ζήτησε την επανεξέταση της επιβολής του τέλους Ενταφιασμού και την έκδοση νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι όποιες διαφοροποιήσεις καθώς παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και συνιστούν διάκριση μεταξύ δημοτών και µη δημοτών.
Ο δήμος ανταποκρίθηκε θετικά στην παρέμβαση του Συνηγόρου και το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό ενιαίου τέλους για κάθε ταφή δημότη ή µη δημότη, κατοίκου ή µη, του δήμου.