Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021, 1:27:07 μμ
etpa
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 09:22

Ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Παιονίας

Συντάκτης:

Από τις 14/09/2020 έως τις 30/09/2020  θα γίνει κατάθεση αιτήσεων για την ένταξη  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Παιονίας στα κατά τόπους γραφεία του «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2020 όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Αντίγραφο ε1 2020 όσων μελών του νοικοκυριού υποβάλλουν ε1
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι οι αιτούντες ή μέλη του νοικοκυριού δε λαμβάνουν το επίδομα κεα

Επιπλέον δικαιολογητικά:

 • Κάρτα ανεργίας όλων των ανέργων μελών του νοικοκυριού
 • Ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας κάποιου μέλους του νοικοκυριού
 • Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας επιτροπής επί ποσοστού αναπηρίας ή κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για αμεα
 • Αντίγραφο ενοικιοστάσιου
 • Αντίγραφο διαζυγίου
 • Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την κοινωνική λειτουργό

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

 • Για τα μεμονωμένα άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό)να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.500 ευρώ
 • Για κάθε μέλος προσαύξηση 20%
 • Για άτομα με αναπηρία το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό)να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.200 ευρώ

Τα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από τη διαχειριστική επιτροπή του κοινωνικού παντοπωλείου και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς.