Σάββατο, 8 Μαΐου 2021, 12:37:42 πμ
etpa
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021 21:48

Επέκταση αποχετευτικού και Βιολογικός Καθαρισμός στη Γουμένισσα

Συντάκτης:

Υπό εξέλιξη το συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής έργο που αναβαθμίζει το περιβαλλοντικό status της όμορφης κωμόπολης τόσο στον αστικό της ιστό, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον της.

 

Μετρά δεκαετίες πολλές το υφιστάμενο παντορροϊκό αποχετευτικό δίκτυο της Γουμένισσας. Η όμορφη κωμόπολη όμως έχει επεκταθεί και δίκτυο στην επέκταση δεν υπάρχει. Χώρια το μεγαλύτερο πρόβλημα της υφιστάμενης κατάστασης. Τα λύματα, βρόχινα και ακάθαρτα, καταλήγουν ανεπεξέργαστα στον Πλατανόρεμμα. Κρίμα κι άδικο, αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
Αυτή ήταν η κατάσταση να λέμε, διότι από το 2019 με έργο προϋπολογισμού 4.760.000 ευρώ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 2014-2020 συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής στη Γουμένισσα αναβαθμίζεται και επεκτείνεται το δίκτυο αποχέτευσης, κατασκευάζεται συλλεκτήριος αγωγός και το πρώτιστο: κατασκευάζεται εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων με υδροχαρή φυτά.
Όλο το έργο αποτελείται από 3 υποέργα, το αντικείμενο των οποίων έχει ως εξής:
* Υποέργο 1: Κατασκευή Συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων
* Υποέργο 2: επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
* Υποέργο 3: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού υπογράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2019 η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ προϋπολογισμού 2.044.911,79 € χωρίς ΦΠΑ
και έκτοτε το έργο εκτελείται. Η σύμβαση προβλέπει 24μηνη περαίωση, αλλά είναι βέβαιο ότι θα δοθεί και παράταση.
Και μόνο από τον τίτλο των υποέργων είναι φανερή η ταυτότητα του συνολικού έργου.
Κατασκευάζεται αποχετευτικό δίκτυο όπου δεν υπάρχει, δηλαδή στην περιοχή της επέκτασης σε επιφάνεια 180 στρεμμάτων και στην κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης.
Στη συνέχεια κατασκευάζεται ο συλλεκτήριος αγωγός ακάθαρτων προς την εγκατάσταση επεξεργασίας
Κατασκευή δυο αντλιοστασίων για την ομαλή λειτουργία του δικτύου
Κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Η ΕΕΛ θα επεξεργάζεται τα λύματα του οικισμού της Γουμένισσας και θα περιλαμβάνει μονάδα προεπεξεργασίας με την μέθοδο των τεχνητών υδροβιότοπων (με υδροχαρή φυτά) και απολύμανση -λίμνες ωρίμανσης. Η θέση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του οικισμού Γουμένισσας,. Πιο συγκεκριμένα, η θέση της ΕΕΛ έχει χωροθετηθεί σε απόσταση 1 - 1.5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του οικισμού Γουμένισσας.

Οριοθέτηση του ρέματος Πλατανόρεμα πλησίον της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
Κατασκευή αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο ρέμα Πλατανόρεμα με τελικό αποδέκτη το ρέμα Βαρβαρόβαση.
Για να το πούμε απλά και κατανοητά: Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα καταλήγουν όπου καταλήγουν και σήμερα. Αλλά χωρίς καμιά επεξεργασία.

Ο Δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης αναφερόμενος στο έργο δήλωσε: Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη Γουμένισσα, στους δημότες μας και στην ανεπανάληπτη φύση της περιοχής. Με το έργο αυτό και τις πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής αφενός αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των δημοτών μας στο αστικό ιστό της πόλης και αφ’ ετέρου προστατεύουμε τους φυσικούς αποδέκτες, τα ποτάμια μας από την αστική ρύπανση, αποδίδοντας και πάλι στους δημότες καθαρό το περιβάλλον. Κι αν για όλες τις περιοχές αυτή είναι μια αυταπόδεικτη υποχρέωση, για τη Γουμένισσα αποτελεί χρέος τιμής.EE PROGRAMMA