Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021, 3:05:43 πμ
etpa
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 19:32

Γεωργαντάς: Βελτίωση του “Καλλικράτη” με σταδιακή απόδοση πόρων

Συντάκτης:

Ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα το «debate» για τις θέσεις των κομμάτων στα αυτοδιοικητικά ζητήματα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Κ.Ε.Δ.Ε.


Εκτός από τον κ. Γεωργαντά, Βουλευτή Κιλκίς, που εκπροσώπησε την Νέα Δημοκρατία, στο «debate» συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο κ. Θεόδωρος  Γκοτσόπουλος – ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χαρακίδης Κυριάκος – Ποτάμι, ο κ. Πάρις Κουκουλόπουλος – ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Σοφιανός – ΚΚΕ και η κα. Συράκου Σταυρούλα – ΛΑΕ.
Ο κ. Γεωργαντάς ανέπτυξε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για την Αυτοδιοίκηση τονίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, όσο και στην αναπτυξιακή  πορεία της χώρας.
Συγκεκριμένα:
- Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων, την οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό τους και τη διεύρυνση της συμμετοχής τους στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
-Σε σχέση με την αναθεώρηση του «Καλλικράτη» ανέπτυξε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ προκειμένου να αποφασιστούν οι ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του «Καλλικράτη» μετά την εμπειρία των πέντε ετών της θέσπισης του.
- Ως προς τη δημοσιονομική αποκέντρωση υποστήριξε την μεταφορά στους Δήμους του φόρου ακινήτων.
- Σχετικά με τον ρόλο των Δήμων στην εξειδίκευση και την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014-2020 δεσμεύτηκε για τη διερεύνηση της δυνατότητας διαμόρφωσης ενός Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει ζητήσει η ΚΕΔΕ. Εναλλακτικά η Νέα Δημοκρατία θα μεριμνήσει ώστε οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την εξειδίκευση τους, να προβλέψουν συγκεκριμένα έργα και δράσεις για τους Δήμους.
- Σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τόνισε την ανάγκη ενεργοποίησης των διατάξεων του νόμου 4269/2014 – τον οποίο αδρανοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση – ο οποίος απλουστεύει τον χωροταξικό σχεδιασμό με απώτερο σκοπό την διευκόλυνση προγραμμάτων για την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ. Ειδική μέριμνα βέβαια θα πρέπει να δοθεί σε ότι αφορά περιοχές ΝATURA.
- Αναφορικά με την χρηματοδότηση Κοινωνικών Δομών και Προγραμμάτων των Δήμων αναγνώρησε τη σπουδαιότητα των προγραμμάτων αυτών ειδικά όσων σχετίζονται με παιδιά και δήλωσε οτι η Νέα Δημοκρατία θα τα στηρίξει και οτι θα δοθεί αμέριστη συμπαράσταση στην υλοποίηση τους.
Σε ότι αφορά στα οικονομικά των ΟΤΑ ο κ. Γεωργαντάς έκανε λόγο για πρόγραμμα σταδιακής απόδοσης των παρακρατηθέντων πόρων των δήμων το οποίο θα είναι σε συνάρτηση και με την οικονομική πορεία της χώρας. Παράλληλα χαρακτήρισε λογική την πρόταση της ΚΕΔΕ για απόδοση στους δήμους του 10% του πακέτου Γιούνκερ, καθώς θα φέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη χώρα.
Σε ότι αφορά στην φορολογική αποκέντρωση ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι αυτή μπορεί να ξεκινήσει με τη σταδιακή μεταβίβαση στους δήμους του φόρου ακίνητης περιουσίας, ενώ στη μεταβατική φάση εφαρμογής της θα πρέπει να αναπληρωθούν τυχόν απώλειες λόγω ελλιπούς εισπραξιμότητας.
Για το ΕΣΠΑ ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι η ΝΔ θα εξετάσει τη δυνατότητα για ειδικό πρόγραμμα της Αυτοδιοίκησης και ότι αν αυτό δεν καταστεί εφικτό τότε να υπάρξει πρόβλεψη στα Περιφερειακά και Τομεακά Προγράμματα για την ειδική συμμετοχή των δήμων σε αυτά. Παράλληλα, κατηγόρησε την απελθούσα κυβέρνηση για αστοχία στο θέμα των παιδικών σταθμών ενώ  δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων των δήμων.
Ο κ. Γεωργαντάς επισήμανε επίσης την συνεχή και συνεπή στάση της Νέας Δημοκρατίας για την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανέφερε οτι ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η πλήρης αυτονόμηση της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς έτσι μόνο μπορεί να βοηθήσει την κεντρική διοίκηση.