Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, 8:00:13 μμ
etpa
Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018 20:00

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακάλεσε την απόφαση για την τιμολογιακή της πολιτική

Συντάκτης:

Χωρίς να δώσει δημοσιότητα παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν  μετά την έγκριση της τιμολογιακής της πολιτικής από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑ Κιλκίς) προέβη στην ανάκληση της απόφασης (αρ. 17-276/26.10.2017)  και μάλιστα από τις 19 Δεκεμβρίου!


Την ημέρα αυτή σε συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου παρούσης της προέδρου Ελ. Αναστασιάδου, του αντιπροέδρου Αν. Πογέλη και των μελών:  Δ. Τσαντάκη δημοτικού συμβούλου,  Γ. Περπερίδη εκπροσώπου των πολιτών, Ουρανίας Κασκαμανίδου εκπροσώπου των εργαζομένων και Κ. Σβέρκου δημοτικού συμβούλου αποδέχτηκε ομόφωνα την εισήγηση του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑ Ηλία Αβραμίδη και αποφάσισε ομόφωνα (αντιγράφουμε από την απόφαση) :
Την ανάκληση της απόφασης με αριθμό 17-276/26.10.2017 και θέμα "Τιμολογιακή πολιτική έτους 2018" λόγω αλλαγής νομοθετικού πλαισίου"
Να υποβληθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. η μελέτη προσδιορισμού χρηματοοικονομικού κόστους με ξεχωριστή απόφαση (όχι ενσωματωμένη στην τιμολογιακή πολιτική)
Να κοινοποιηθεί στη διεύθυνση υδάτων η τιμολογιακή πολιτική  για γίνουν ή μη συστάσεις
Να συνταχθεί ξεχωριστή μελέτη κόστους -οφέλους (όχι ενσωματωμένα στην τιμολογιακή πολιτική ) η οποία θα επισυναφθεί με την τιμολογιακή πολιτική όταν θα πάει για έλεγχο νομιμότητας στο τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης ν. Κιλκίς.
Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και εγκριθεί η νέα τιμολογιακή πολιτική θα παραμείνει σε ισχύ η προηγούμενη εγκεκριμένη απόφαση τιμολογιακής πολιτικής με αριθμό 15-162/15.11.2016

Πάντα ταύτα, όπως αναφέρονται στην απόφαση της ΔΕΥΑ θα γίνουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 , και είναι άγνωστο, καθώς θα εξαρτηθεί από τις μελέτες που πρέπει να γίνουν, που και σε ποιες   δημοτικές κοινότητες  θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές του νερού.
Το γεγονός όμως είναι πως η ΔΕΥΑ ουσιαστικά συνομολόγησε το πρόβλημα νομιμότητας της απόφασής της, επιβεβαιώνοντας τις ενστάσεις κατοίκων και του κ. Μάλγαρη που εξαρχής έθεσε ζήτημα  νομιμότητας.