Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, 2:31:37 πμ
etpa
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 22:05

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς προκηρύσσει την πρόσληψη πέντε μηχανικών με οχτάμηνες συμβάσεις

Συντάκτης:

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς προκήρυξε την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης εργασίας για οκτώ μήνες για την αντιμετώπιση της ανάγκης του κορωνοϊού - COVID 19.


Οι θέσεις αφορούν σε προσληψη ενός:
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Π.Ε. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ήδη στην ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ της Τετάρτης 17 Φεωβρουαρίου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
• να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών και να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα),
• να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

Αίτηση
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν :
- ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και δεν έχουν καταδικαστεί ούτε είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη.
- ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
Φωτοαντίγραφο του πτυχίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 17-02-2021 έως και 21.02.2021 και ώρα 24:00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αναζητήσουν το υπόδειγμα της αίτησης και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ www.deyak.gr, ακολουθώντας την διαδρομή Διαγωνισμοί ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2021 ► ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19.
Θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να υπογράψουν τόσο την αίτηση όσο και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες στην συνέχεια θα «σκανάρουν» όπως και τα υπόλοιπα αναγκαία δικαιολογητικά και θα τα αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: (2341029330), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.