Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, 3:02:16 πμ
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015 21:53

Κατεδάφιση επικίνδυνων κτηρίων στο Κιλκίς

Με συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Κιλκίς κατεδαφίστηκαν πριν από λίγες ημέρες δύο ετοιμόρροπα κτήρια, επί της οδού Καπέτα στο κέντρο της πόλης.
Η κατεδάφιση των κτηρίων κρίθηκε απαραίτητη από την αρμόδια επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ύστερα από αίτημα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κιλκίς (Πολεοδομία), κυρίως για λόγους ασφάλειας και  προστασίας της δημόσιας υγείας.


Επειδή υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα κτήρια στο Κιλκίς και στους οικισμούς του Δήμου, η Δημοτική Αρχή καλεί τους δημότες να ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία), ώστε σε συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς να γίνει  ο εντοπισμός και  η καταγραφή αυτών των κτισμάτων που είναι επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια και πρέπει να κατεδαφιστούν.
Σε περίπτωση που οι ιδιώτες – κάτοχοι κτηρίων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί  ως ετοιμόρροπα και επικίνδυνα από την αρμόδια επιτροπή, δεν προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες, ο Δήμος Κιλκίς θα προβαίνει στην κατεδάφιση των κτισμάτων ενώ η  δαπάνη θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες.