Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021, 2:39:35 πμ
etpa
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 12:28

Ξεκίνησε ο εκσυγχρονισμός των οχημάτων του δήμου Παιονίας

Συντάκτης:

Την Παρασκευή  8 Ιανουαρίου παρελήφθησαν τα πρώτα 3 οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητος του δήμου Παιονίας που  θα αντικαταστήσουν  παλιά, ενεργοβόρα και ρυπογόνα αυτοκίνητα που βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία.

 

Η χρηματοδότηση τους προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 και η προμήθεια τους δεν επιβαρύνει τους δημότες και τον προϋπολογισμό του δήμου.

Ο εκσυγχρονισμός, των οχημάτων του δήμου αποτελεί προτεραιότητα και προγραμματική δέσμευση της  διοίκησης  καθώς με αυτήν θα επιτευχθεί η βελτίωση των υπηρεσιών στους δημότες, η μείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών και η προστασία του περιβάλλοντος  που επιβαρύνεται σήμερα από τα ρυπογόνα παλαιά οχήματα και απορριμματοφόρα  που θα αποσυρθούν με την έλευση των καινούργιων. 

Στόχος της διοίκησης είναι η υπηρεσία καθαριότητος να λειτουργήσει το 2022 με καινούργια απορριμματοφόρα, μικρά φορτηγά, φορτηγό για μεγάλα αντικείμενα και πλυντήριο κάδων  και η τεχνική υπηρεσία να αποκτήσει καινούργια μηχανήματα έργου για τις τεχνικές παρεμβάσεις και την αγροτική οδοποιία.

Η καθαριότητα, η αγροτική οδοποιία και οι τεχνικές παρεμβάσεις είναι τομείς  εξαιρετικά σημαντικοί για την ποιότητα ζωής των κατοίκων  της Παιονίας και η βελτίωση τους είναι η δέσμευση  που  η διοίκηση του δήμου υλοποιεί.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκσυγχρονισμού των οχημάτων θα  εδραιώσει  στην Παιονία τις  αρχές  λειτουργίας  με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί  κάθε σύγχρονος δήμος, να παρέχει  στους δημότες του ποιοτικές υπηρεσίες   με το μικρότερο δυνατό   κόστος.