Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, 7:38:56 μμ
etpa
Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2015 19:06

Παιονία: Στα ίδια επίπεδα τα δημοτικά τέλη

Συντάκτης:

Στα ίδια επίπεδα με πέρσι παραμένουν τα δημοτικά τέλη στο δήμο Παιονίας σύμφωνα με εισήγηση της δημοτικής αρχής και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας.
Ετσι, για τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού του έτους 2015, έχουμε: Τέλος κατοικιών 1,50€/τ.μ.. Τέλος καταστημάτων 2,60€/τ.μ.


Με βάση την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής τα σύνολο δαπανών και εσόδων στον τομέα καθαριότητας-φωτισμού είναι  2.383.000 ευρώ.
Για τα υπόλοιπα δημοτικά τέλη έχουμε:

ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Παραμένει σε ισχύ η υπ΄ αριθμ. 116α/2014 Α.Δ.Σ. δηλαδή :
1. Τον καθορισμό του Τέλους χρήσης κοιμητηρίων του Δήμου μας στο ποσό των 700,00 ευρώ για κάθε ταφή, δημότη ή μη δημότη, κατοίκου ή μη του Δήμου. Οι στερούμενοι ακίνητης περιουσίας ή άποροι πολίτες θα ενταφιάζονται ατελώς.
2. Τον καθορισμό του τέλους κοιμητηρίων ύψους 10,00 ευρώ ετησίως / οικογένεια δημοτών του Δήμου. (Το ποσό αυτό δεν θα απαιτείται σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης με την οποία ο δημότης μπορεί να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να κάνει χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων).
3. Οι διεγραμμένοι από το δημοτολόγιο του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, απαλλάσονται από το ετήσιο τέλος των 10 ευρώ.
Κατά την χορήγηση της άδειας ταφής, θα συνυπολογίζονται τα τέλη που έχουν ήδη στη διάρκεια των ετών καταβληθεί από τους δημότες του Δήμου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στις αντίστοιχες οικογενειακές μερίδες.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ
Παραμένει σε ισχύ η υπ΄ αριθμ. 116β΄/ 2014 απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
Α.  Καθορίζει το δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλή ζώου, για το 2013 και εφεξής, ως ακολούθως: Ευρώ 0,21 για κάθε μικρό ζώο και Ευρώ 0,35 για κάθε μεγάλο ζώο.
   Το δικαίωμα ορίζεται αυξημένο στο διπλάσιο για όσους δημότες ο αριθμός των ζώων υπερβαίνει το όριο της μικρής κτηνοτροφίας (150 μικρά και 15 μεγάλα ζώα).
   Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια χρήσεως της βοσκής (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1080/80).
Β.- Κατά τα λοιπά, για τη θέση και έκταση των βοσκήσιμων τόπων, τον τρόπο χρήσης αυτών και τον αριθμό των μικρών ή μεγάλων ζώων των οποίων επιτρέπεται η βοσκή, ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις των Δ.Σ.  των πρώην Δήμων Πολυκάστρου, Αξιούπολης, Γουμένισσας, Ευρωπού & Κοινότητας Λιβαδίων (άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 2307/95).

ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Παραμένει σε ισχύ η υπ΄ αριθμ. 116γ΄/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ισχύουν τα παρακάτω: Α) Περιορίζεται η Α’ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου στο χώρο της  Πλατείας Ελευθερίας ενώ όλες οι υπόλοιπες οδοί αποτελούν την Β΄ ζώνη. Η τιμή των 10,00 ευρώ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ισχύει και για την έκθεση εμπορευμάτων.

ΤΕΛΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ορίζεται σε 0,50 ευρώ/ τ.μ. για το έτος 2016 καθώς επίσης και αναδρομικά για το έτος 2015.
Τ.Α.Π.
Παραμένει σε ισχύ η υπ΄ αριθμ. 116 ε΄/ 2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και συγκεκριμένα: Α.- Καθορίζει το συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για όλο το Δήμο Παιονίας σε ποσοστό 0,035%. Β.- καθορίζει την αντικειμενική αξία των οικοπέδων σύμφωνα με τους πίνακες της Δ.Ο.Υ.