Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020, 12:43:44 πμ
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 12:27

Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο δήμο Παιονίας

Συντάκτης:

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την οικονομική επιτροπή, αρ. απ. 183/2020, ο προγραμματισμός των προσλήψεων του έτους 2021 του Δήμου Παιονίας, για την πρόσληψη 18 υπαλλήλων τακτικού προσωπικού.

 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΠΕ Νομικής 1

ΠΕ Πληροφορικής 1

ΠΕ Οικονομικού 1

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 1

ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 1

ΠΕ Διοικητικού 1

ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων 1

ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 1

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1

ΔΕ Διοικητικού 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 1

Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία, λόγω έλλειψης προσωπικού, και συσσώρευσης υπηρεσιακών εκκρεμοτήτων, καθώς επίσης και της άσκησης επιπλέον αρμοδιοτήτων από τους Δήμους.