Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 2:15:59 πμ
Τρίτη, 12 Απριλίου 2016 22:56

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιώτες για τον Πυλώνα ''Επαγγελματική Αποκατάσταση Αστέγων''

Ο Δήμος Κιλκίς,ως τελικός δικαιούχος, υλοποιεί το  πρόγραμμα ''Στέγαση και Επανένταξη'' σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ωφεληθούν συνολικά 26 πολίτες, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ως άτομα που ζουν σε κατάσταση αστεγίας και σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


Το πρόγραμμα, πέρα από τις στεγαστικές δαπάνες για όλους τους ωφελούμενους, θα επιδοτήσει και την επαγγελματική αποκατάσταση και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 6 πολίτες ( προβλέπεται η κάλυψη του βασικού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για χρονικό διάστημα έως και οκτώ μηνών). Ειδικότερα, οι έξι πολίτες του προγράμματος, που αναμένεται να ενταχθούν στον πυλώνα της Επαγγελματικής Αποκατάστασης διακρίνονται ως εξής:
• 1 ωφελούμενη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ/Ε)
• 4 ωφελούμενοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ/Ε)
• 1 ωφελούμενη αναλφάβητη
Ο Δήμος Κιλκίς, προσκαλεί τοπικούς εργοδότες, εταιρίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον πυλώνα που αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αστέγων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μέχρι την Πέμπτη 14 Απριλίου  στο τηλ. 2341352277  από τις 9:30 έως τις 14:00.