Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021, 11:47:30 μμ
etpa
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 21:20

Πρόσληψη τριών ατόμων στη ΔΕΥΑ Κιλκίς

Συντάκτης:

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 για την κάλυψη αναγκών περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑ Κιλκίς.

 

Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ δημοσιεύεται σήμερα, Τρίτη 26 Ιανουαρίου, στην καθημερινή εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 04/2021 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19,.

Τα τρία άτομα θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 5.07.2021, για την αντιμετώπιση της ανάγκης του κορωνοϊού - COVID 19, ως κάτωθι: Οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας, θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως 05.07.2021. Οι υποψήφιοι θα πρέπει: •να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών και να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, •να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα), •να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 26-01-2021 έως και 31.01.2021 και ώρα 24:00.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ.