Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024, 2:06:23 πμ
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 10:28

Συνεδριάζει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας, την 27η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00, τα οποία και είναι:

 

1

Τροποποίηση της 275/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων (πλατειών) Δήμου Παιονίας ως προς το άρθρο 15 (ένταξη της πλατείας Παύλου Μελά του οικισμού Αξιούπολης).

Εισηγητής: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                

2

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024.

Εισηγητής: ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                

3

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΠΑΣ» (Α.Μ. 29/2020).

Εισηγητής: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                

4

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ – ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Α.Μ. 17/2022).

Εισηγητής: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                

5

Διάθεση του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου για την πραγματοποίηση  πολιτιστικής εκδήλωσης με την ονομασία «NANON FESTIVAL».

Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               

6

Ορισμός υπευθύνων για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο λειτουργίας και την είσπραξη των εσόδων του κολυμβητηρίου «ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΤΣΟΥ»  του έτους 2024. 

Εισηγητής: ΚΑΛΑΒΑΖΗΣ ΚΥΡΟΣ                         

7

Έγκριση σύστασης Επιτροπής του άρθρου 30 ν.5056/2023 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών και της καταργούμενης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του αρθρ. 50 του ν.1566/85.

Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               

8

Διαπίστωση αναγκαιότητας ονομασίας οδών στην Δ.Κ. Κάρπης.

Εισηγητής: ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                

9

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του Άρθρου 185 του Ν. 3463/2006. 

Εισηγητής: ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                            

10

Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 181,7 MW και συνοδά έργα», που θα εγκατασταθεί στη θέση Χερσοτόπι, της ΔΕ Κιλκίς & Πολυκάστρου, του Δ. Κιλκίς & Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρείας Ίσιδα Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.. ΠΕΤ: 2205781624.»

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         

Λίγο πριν την τακτική συνεδρίαση, στις 6:30, θα γίνει και η ειδική συνεδρίαση του διμήνου με τις ερωτήσεις που τίθενται από δημοτικούς συμβούλους και προέδρους κοινοτήτων προς τη δημοτική αρχή.

Έχει τεθεί μόνο μια ερώτηση, από τον Προέδρο Δ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ κ. ΡΟΥΚΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ: Ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε με το πόσιμο νερό στο Φανό.