Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, 7:39:07 μμ
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 12:53

Συνεδριάζει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας με μοναδικό θέμα την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 Δήμου Παιονίας.

Αμέσως μετά, στις 6:30μ.μ., ακολουθεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1

Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 Δήμου Παιονίας.

2

Καθορισμός τελών φωτισμού και καθαριότητας οικ. έτους 2023.

3

Καθορισμός Τέλους Κοιμητηρίων οικον. Έτους 2023.

4

Καθορισμός τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. Έτους 2023.

5

Καθορισμός Τέλους διαφήμισης οικ. Έτους 2023.

6

Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας οικον. έτους 2023.

7

Επιβολή φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων οικον. Έτους 2023.

8

Επιβολή τέλους άρδευσης οικον. έτους 2023.

9

Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.

10

Ανάκληση της  83/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας και λήψη νέας απόφασης για  έγκριση εσωτερικών κανονισμών  Λειτουργίας  ΚΔΑΠ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

11

Καθορισμός ανά εξάμηνο  έξι (6) θέσεων πρακτικής  άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στον Δήμο Παιονίας.

12

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης των αποδυτηρίων γηπέδου Κοινότητας Λιβαδίων στους συλλόγους «Σύλλογος Γυναικών Λιβαδίων Παΐκου  «ΟΙ ΑΡΜΑΝΕΣ» και Λαογραφικός Σύλλογος Μεγαλολιβαδιωτών Παΐκου Θεσσαλονίκης» για πέντε έτη.

13

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 219,1563 MW’’, στη Θέση ‘’ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ’’, της Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ – ΚΙΛΚΙΣ – ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, του ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ & ΠΑΙΟΝΙΑΣ, της Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ., της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΙΛΚΙΣ ΜΙΚΕ”».

14

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 37,61316 MW, και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 33/150 kV στη θέση ΚΟΤΥΛΗ), της εταιρείας «ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Κοτύλη - Βαφιοχώρι, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δ. Παιονίας, ΠΕ Κιλκίς (ΠΕΤ: 2207808128).».

15

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος ΙΣΧΥΟΣ 240,7482 MW’’, στη Θέση ‘’ΒΑΚΟΥΦΙ’’, Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ – Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ & Δ.Ε. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Δ. ΚΙΛΚΙΣ – Δ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ & Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ – Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.», της εταιρείας «“ΗΛΙΑΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΗΛΙΑΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ”».

16

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εκμετάλλευσης υφιστάμενου λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών, ειδικών χρήσεων, και της εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, έκτασης 27.694 τ.μ., που βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα, με GR1220010 «Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους» και εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης με GR1220002 «Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα - ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», στην θέση Μικρό Δάσος, ΔΕ Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας, ΠΕ Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ΠΕΤ1907142820. Φορέας Εκμετάλλευσης: Lafarge Beton A.B.E.E.».

17

Αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση κατά χρήση του υπ’ αριθμ. 477 οικοπέδου Ο.Τ.31 στην Κοινότητα Άσπρου Δήμου Παιονίας.