Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024, 2:20:38 πμ
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 10:36

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς στις 28 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, τα οποία και είναι:

 

Θέμα 1ο

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς [269/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς (ΦΕΚ 2593/τεύχος Β΄/07.11.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Καθορισμός αριθμού επιπρόσθετων θέσεων (μη αμειβομένων) Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. για το έτος 2024 (Α.Δ.Σ. 144/2023 - 40/2024 - 50/2024)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Αναμόρφωση [5η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με τίτλο: "Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς των ετών 2024, 2025 και 2026" [Αριθμός Μελέτης: ΤΟΑ 1/2024 (Ορθή Επανάληψη) - Π/Υ:  840.751,00€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)" [ΑΜ: ΚΟΠ 7/2024 / Π/Υ: 398.134,24€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης - πετρέλαιο θέρμανσης - βενζίνης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων ετών 2024 - 2025" [Αρ. Μελέτης: ΚΟΠ 10/2024 Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου - Π/Υ 1.991.136,262€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής Εμποροπανήγυρης Κιλκίς, έτους 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 8ο

Έγκριση της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης και της προσκύρωσης εδαφικού τμήματος του Ο.Τ. 90 της πόλης του Κιλκίς, με στοιχεία Α-1-2-Β-Α, εμβαδού 9,29τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία