Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020, 2:46:56 μμ
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020 20:45

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κιλκίς συνεδριάζει στις 26 Αυγούστου

Συντάκτης:

Σας προσκαλούμε να έρθετε στη δημόσια Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κιλκίς, στις Είκοσι έξι (26) Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Ενημέρωση - συζήτηση με την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Γιαννακούλα - Ζιούτα Αικατερίνη.

Θέμα 2ο

Παροχή συναίνεσης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων σχολικών κλήρων της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς.

 

Θέμα 3ο

Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα όρια της Κοινότητας Κιλκίς.

Θέμα 4ο

Παροχή συναίνεσης για την παραχώρηση, κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος, τμήματος του Ο.Τ. 349 με ΚΑΕΚ: 26035818003, εμβαδού 855,00τ.μ., στη ΔΕΥΑ Κιλκίς για εργοταξιακή χρήση, με σκοπό την εκτέλεση του έργου "Αγωγοί όμβριων αντιπλημμυρικής προστασίας Κιλκίς" και μέχρι την περαίωση αυτού.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κιλκίς

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ