Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 11:34:17 πμ
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024 20:37

Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Κιλκίς με Πρόεδρο τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη Φωτιάδη

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς συγκροτήθηκε πενταμελής Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Κιλκίς στην οποία συμμετέχουν ως τακτικά μέλη οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Μπλούκος (Δημοτική Παράταξη ‘’Κιλκίς Μπροστά’’) Αλέξανδρος Σεϊτανιώτης (Δημοτική Παράταξη ‘’νέο Κιλκίς’’) και ως εκπρόσωποι των δημοτών οι κ.κ. Αναστάσιος Λουνής και Θεοκλής Παπαδόπουλος.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα της καθημερινότητας και της Δ.Ε. Κιλκίς Δημήτρης Φωτιάδης.

Έργο της Επιτροπής, η λειτουργία της οποίας είναι άτυπη, είναι η υποβολή προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο για προγράμματα αθλητισμού, για τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και η εν γένει χάραξη πολιτικής σε θέματα αθλητισμού.  

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νικόλαος Γιαρήμαγας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Γραφείο Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου.