Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020, 8:37:45 μμ
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 23:02

Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής ο Άρης Παπαδόπουλος

Συντάκτης:

Σημαντική διάκριση και αναγνώριση του έργου και των ικανοτήτων του είχαμε για τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κιλκίς, Αριστείδη (Άρη) Παπαδόπουλου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ορίστηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης που θα αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές. Με την απόφαση αυτή ορίστηκε αναπληρωτής του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. Παπαδόπουλος Αριστείδης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Οι ανωτέρω αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.