Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023, 7:08:26 πμ
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 09:21

Ενημερωτικό ΕΠΑΣ μαθητείας Κιλκίς

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν οι νέες & οι νέοι οι οποίοι:
- κατέχουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών
- έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2008


ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου

Οι μαθητές/τριες κάνουν 6 ώρες πρακτική άσκηση 8:00-14:00 και από 15:00-18:40 εκπαίδευση στο Σχολείο
(Χριστούγεννα, Πάσχα & Καλοκαίρι τα παιδιά κάνουν μόνο πρακτική άσκηση)
Ημερομίσθιο 6ώρης πρακτικής : 26,13 €/ημέρα (26,13*22 ημέρες=574,86 €)
Επίδομα σίτισης : 9,00 €/ημέρα που έρχονται στο Σχολείο
Επίδομα στέγασης (ενοικίου) : 240,00 €/μήνα

Περισσότερες πληροφορίες
- Τηλ. 2341020596, 2341020896
- Fb @epas.oaedkilkis

Έκθεση εικόνων