Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 11:22:36 μμ
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 08:39

Εθνική ετικέτα ποιότητας e-Twinning στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου έλαβε την εθνική ετικέτα ποιότητας e-Twinning για το συνεργατικό έργο IntheNameofPoetry, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2022-23. Το συγκεκριμένο έργο έγινε στα πλαίσια του μαθήματος των αγγλικών με το ΣΤ1 και υπεύθυνη την εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας και ιδρύτρια του έργου κ. Μπαλή Παναγιώτα. Στο έργο συνεργάστηκαν μαθητές και μαθήτριες από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Ρουμανία και έγραψαν διάφορα είδη ποιημάτων αντλώντας έμπνευση από τις τέσσερις εποχές. Το τελικό προϊόν είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου το οποίο εικονογράφησαν και ηχογράφησαν τα παιδιά.

Η εθνική ετικέτα ποιότητας χορηγείται από την εθνική επιτροπή e-Twinning της κάθε χώρας για την ποιότητα του έργου σχετικά με την πρωτοτυπία του θέματος, τη συνάφεια με το διδακτικό αντικείμενο, τη συνεργασία των μαθητών/τριών, την καινοτομία και τη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Σε περίπτωση που τρεις χώρες λάβουν εθνική ετικέτα ποιότητας το συνεργατικό έργο αξιολογείται και από την ευρωπαϊκή επιτροπή e-Twinning και είναι υποψήφιο για ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας. Κατά τη σχολική χρονιά 2021-22 απονεμήθηκε στο σχολείο ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για το έργο Tales of FarLands στο οποίο μαθητές και μαθήτριες από εφτά χώρες έγραψαν ένα συνεργατικό παραμύθι.