Σάββατο, 8 Μαΐου 2021, 1:54:43 πμ
etpa
Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 13:34

Γεωργαντάς: Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως πρότυπων ή πειραματικών. Μεγάλη ευκαιρία αναβάθμισης της εκπαίδευσης στο ν. Κιλκίς.

Συντάκτης:
Μεγάλη ευκαιρία αναβάθμισης της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού μας, θα αποτελέσει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην πρόσκληση για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως πρότυπων ή πειραματικών, την οποία δημοσίευσε χθες το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα στον Διευθυντή/ρια μιας σχολικής μονάδας, μετά από απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, ή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό της ως πρότυπης ή πειραματικής, με την αξιολόγηση να γίνεται με βάση συγκεκριμένα, αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού, η συμμετοχή ή διάκριση της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, η λειτουργία μαθητικών ομίλων, οι δράσεις στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης και η υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων, ή το μέγεθος της σχολικής μονάδας.
Οι μαθητές, θα εισάγονται τόσο με κλήρωση όσο και με εξετάσεις.
Ο Υφυπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, δήλωσε ότι «η λειτουργία πρότυπων και πειραματικών σχολείων, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον Νομό, την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας κι εν τέλει για την καλλιέργεια ακόμη υψηλότερου πνευματικού επιπέδου για τους μαθητές μας. Η δημιουργία πρότυπων-πειραματικών σχολείων στο Κιλκίς υπήρξε πάγιο αίτημα, το οποίο μπορεί τώρα να γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

Είμαι βέβαιος, ότι η εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού θα αξιοποιήσει στο έπακρο την ευκαιρία αυτή, προκειμένου οι μαθητές αλλά και ευρύτερα η κοινωνία του Κιλκίς, να απολαύσουν τα οφέλη της πρότυπης και πειραματικής εκπαίδευσης».