Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021, 10:39:48 μμ
etpa
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 21:01

Συνέντευξη Τύπου για την έναρξη του “MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation”

Συντάκτης:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνέντευξη Τύπου για την έναρξη του Στρατηγικού Έργου “MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation” (MED-QUAD), που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENI CBC MED.

Η Συνέντευξη Τύπου διοργανώθηκε από την ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. (Συντονιστής του Έργου) και υλοποιήθηκε στο Κιλκίς, στις 3 Νοεμβρίου 2020, με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, στα πλαίσια της εναρκτήριας, εξ αποστάσεως, συνάντησης των εταίρων.

Σκοπός της Συνέντευξης, ήταν η γνωστοποίηση της έναρξης του έργου στο ευρύ κοινό και η ενημέρωση για τους επιμέρους στόχους, τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Θεμέλιο λίθο του προγράμματος αποτελεί η συνεργασία μεταξύ των βασικών συντελεστών που προωθούν την καινοτομία, οι οποίοι είναι τα ΑΕΙ/Έρευνα, το Κράτος/Κυβέρνηση, οι Επιχειρήσεις και η Κοινωνία, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία συνθηκών για πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης ήταν ανοιχτή, με διαδικτυακή πρόσβαση στο σύνδεσμο https://fb.me/e/1JRkdcpjy  για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα πανεπιστήμια, τους τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις αλλά και το ευρύ κοινό.

Στο τέλος της εκδήλωσης τέθηκαν καίρια ερωτήματα όπως λ.χ. για την βιωσιμότητα του έργου, για την μέριμνα που θα ληφθεί, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες σε σχέση με την υλοποίηση αυτού, τα μέτρα  προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό και κυρίως στη νεολαία κ.ά.

Το Έργο χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ.