Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 11:04:01 μμ
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 08:50

Θα πληρώνουμε τον ΟΣΕ ως το 2018

Ως το 2018 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εκτιμά ότι θα έχουν καταπέσει χρεολύσια και τόκοι από δάνεια του ΟΣΕ που ελήφθησαν με την εγγύηση του Δημοσίου τα προηγούμενα χρόνια, ύψους σχεδόν 2,2 δισ.
ευρώ.
Σύμφωνα με έγγραφα που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σε απάντηση γραπτής ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι θα καταπέσουν οι εξής εγγυήσεις για δάνεια του ΟΣΕ:

n Το 2014 χρεολύσια 347 εκατ. ευρώ και τόκοι 66,36 εκατ. ευρώ, δηλαδή σύνολο 413,36 εκατ. ευρώ
n Το 2015 χρεολύσια 534 εκατ. ευρώ και τόκοι 59,76 εκατ. ευρώ, δηλαδή σύνολο 593,76 εκατ. ευρώ
n Το 2016 χρεολύσια 312,14 εκατ. ευρώ και τόκοι 49,03 εκατ. ευρώ, δηλαδή σύνολο 361,17 εκατ. ευρώ
n Το 2017 χρεολύσια 783,9 εκατ. ευρώ και τόκοι 35,93 εκατ. ευρώ, δηλαδή σύνολο 819,83 εκατ. ευρώ
n Το 2018 τόκοι 5,36 εκατ. ευρώ.

Είχαν προηγηθεί καταπτώσεις εγγυήσεων του δανεισμού του ΟΣΕ, με τα τοκοχρεολύσια να φτάνουν τα:

n 410 εκατ. ευρώ το 2009
n 305 εκατ. ευρώ το 2010
n 841 εκατ. ευρώ το 2011
n 600 εκατ. ευρώ το 2012
n 489 εκατ. ευρώ το 2013.

Συγκεκριμένα, για τα δάνεια του ΟΣΕ, τα οποία στην πλειονότητά τους δόθηκαν από διεθνείς τράπεζες, καθώς και την EUROFIMA, που χρηματοδότησε την προμήθεια νέου τροχαίου υλικού, το ΓΛΚ κατέγραψε 10 καταπτώσεις το 2009, 38 καταπτώσεις το 2010, 48 το 2011, 39 το 2012 και 27 καταπτώσεις εγγυήσεων το 2013. Ως το τέλος του Οκτωβρίου του 2014 κατεγράφησαν 14 καταπτώσεις εγγυήσεων.

Συνολικά, οι καταπτώσεις ανήλθαν σε 2,645 δισ. ευρώ, τα οποία αν προστεθούν με τις προβλέψεις των καταπτώσεων της περιόδου 2014-2018, εκτιμώμενου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, η επιβάρυνση του Γενικού Λογιστηρίου από τον ΟΣΕ ενδέχεται να προσεγγίσει τα 5 δισ. ευρώ.

Αθροιστικά, οι καταπτώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης φτάνουν τα 5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2009-2014, ενώ προβλέπεται ότι το διάστημα 2014-2018 θα καταπέσουν εγγυήσεις ύψους 2,583 δισ. ευρώ. Συνολικά, πρόκειται για ποσόν που ξεπερνά τα 7,5 δισ. ευρώ και αποτελούσε «κρυφό» χρέος της χώρας ως το 2010.

Συνολικά, το Δημόσιο έχει εγγυηθεί δάνεια ύψος 10 δισ. ευρώ για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκ των οποίων τα 6 δισ. ευρώ ανήκουν στον ΟΣΕ. Ο διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας έχει λάβει την εγγύηση του Δημοσίου για δάνεια μέσα από 18 υπουργικές αποφάσεις της περιόδου 1995-2009.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ για το 2013, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις φτάνουν τα 5,8 δισ. ευρώ. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 5,2 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τα 717 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων φτάνει τα 11,8 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο του δανεισμού του ΟΣΕ, ομολογιούχοι με ομόλογα 5 δισ. ευρώ συμμετείχαν στο PSI. Ωστόσο άλλοι ομολογιούχοι που κατέχουν ομόλογα αξίας 2,52 δισ. ευρώ έμειναν εκτός και πληρώνονται από το Δημόσιο. Σημειωτέον ότι το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ έχει μεταβιβαστεί στο Δημόσιο, σε αντάλλαγμα της ανάληψης των χρεών του Οργανισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο κ. Σταϊκούρας, καταγράφονται ανεξόφλητα υπόλοιπα εγγυημένων δανείων από το Δημόσιο για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Επίσης κατέπεσαν εγγυήσεις ύψους 90 εκατ. ευρώ για δάνεια επιχειρήσεων που είχαν δοθεί με την εγγύηση του Δημοσίου μεταξύ 2009 και 2014.

Η εγγυοδοσία του Δημοσίου σε δάνεια ιδιωτών είχε τεθεί στο στόχαστρο πορίσματος του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή, το οποίο έδειξε ότι οι αποφάσεις για εγγύηση δανείων ύψους 3,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2006-2011 ήταν προβληματικές.

Το ζήτημα της εγγυοδοσίας των δανείων έχει απασχολήσει και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, η οποία έχει απαιτήσει από το υπουργείο Οικονομικών την αλλαγή του νόμου.

Μάλιστα πρόσφατα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι μετά την έκδοση απόφασης της Κομισιόν, με την οποία κρίνεται ότι το καθεστώς ενισχύσεων υπό μορφή ρύθμισης οφειλών ή δανείου με την εγγύηση του Δημοσίου και επιδότηση επιτοκίου αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση, η παρασχεσθείσα εγγύηση του κράτους είναι άκυρη εξαρχής.

Πηγή: Το Βήμα